Logo Logo Menu
Zamknij

Jakie dane o personelu powinien udostępnić na wniosek urząd administracji rządowej i samorządowej?

Zdarzają się sytuacje, w których chcemy uzyskać informacje dotyczące pracowników urzędu. O co możemy pytać w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej? Pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne...

więcej