Logo Logo Menu
Zamknij

Czy korespondencja z dyrektorem szkoły jest jawna?

Czy korespondencja z dyrektorem szkoły prowadzona w systemie Librus jest informacją publiczną? Czy można ją udostępnić np. dziennikarzowi? Jeśli dyrektor szkoły wysyła za pośrednictwem Librusa oficjalny komunikat skierowany...

więcej

Czy na wniosek mieszkańców można przeprowadzić referendum dotyczące przeniesienia wsi do innej gminy?

Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje możliwość zorganizowania referendum lokalnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy (art. 4c). Trzeba jednak...

więcej

Czy Komenda Główna Policji jest objęta rejestrem korzyści?

Komendant Główny Policji ma zgodnie z ustawą z 6 kwietnia 1990 r. o Policji status centralnego organu administracji rządowej. A obowiązek zgłaszania przedmiotów do rejestru korzyści dotyczy m.in....

więcej

Finansowanie przedszkola a informacja publiczna

Czy dane o finansowaniu przedszkole integracyjnego są informacją publiczną? Czy możemy zapytać, jaki nauczyciel zajmuje się konkretną grupą i jakie dodatki pobiera? Informacja związana z dotacją uzyskaną przez...

więcej

Co zrobić, jeśli ze strony BIP jakiejś instytucji zniknęły oświadczenia majątkowe?

Co do zasady radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje...

więcej

Pytania o pieczę zastępczą a informacja publiczna

Czy można zapytać, korzystając z prawa do informacji publicznej, o szczegóły dotyczące odebrania dzieci z pieczy zastępczej? Tak sformułowany wniosek nie dotyczy stricte informacji z zakresu funkcjonowania placówki...

więcej

Czy można złożyć wniosek o informację przez Facebooka?

Coraz więcej urzędów decyduje się na prowadzenie fanpage’ów w mediach społecznościowych, uznając, że to wygodna forma komunikacji z mieszkańcami. Mieszkańcy również chętnie z niej korzystają, na przykład zadając...

więcej