Logo Logo Menu
Zamknij

Jak wydawane są pieniądze na edukację ekologiczną?

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarządza pieniędzmi na edukację ekologiczną. W 2011 kwota, jaką Fundusz miał przekazać na ten cel wynosiła 46 mln. złotych. 

 

więcej

Umowa na Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej jest dostępna

Dopiero skarga na bezczynność spowodowała udostępnienie umowy

więcej

Tajna umowa na scentralizowany dostęp do informacji publicznej?

Podpisana 30 grudnia 2010 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji umowa na opracowanie ujednoliconego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej miała stworzyć kolejny krok na rzecz jawności działania administracji. Umowa pozostaje jednak tajna.

więcej

Kasacja w sprawie Tarczy Antykorupcyjnej

W piątek 25 lutego 2011 r. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich otrzymało odpis skargi kasacyjnej, którą Prezes Rady Ministrów złożył w związku z niekorzystnym dla siebie wyrokiem WSA w Warszawie.

więcej

Znane jest uzasadnienie w sprawie SLLGO przeciwko Premierowi

SLLGO otrzymało wyrok wraz z uzasadnieniem w sprawie tzw. Tarczy Antykorupcyjnej. Korzystny dla nas wyrok zapadł 16 grudnia 2010 roku przed WSA w Warszawie.

więcej

MSWiA wybrało wykonawcę Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej

30 grudnia 2010 roku podpisano umowę na opracowanie ujednoliconego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej z konsorcjum firm Nabino Sp. z o.o., Komunix Sp. z o.o., Infomex Sp. z o.o.

więcej

SLLGO wygrywa z Premierem przed WSA

16 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył skargę Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, będącego członkiem Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych - na decyzje Prezesa Rady Ministrów odmawiające dostępu do informacji dotyczących tzw. Tarczy Antykorupcyjnej.

więcej