Logo Logo Menu
Zamknij

Faktury i umowy na obsługę prawną to nie informacja przetworzona

Wnioskodawca zawnioskował do jednej z jednostek organizacyjnych gminy o udostępnienie skanów faktur i umów związanych z obsługą podmiotu między 2018 a 2019 r. W odpowiedzi wskazano, między innymi,...

więcej

Wniosek wymagający odpowiedzi ,,tak’’ albo ,,nie’’ to nie informacja przetworzona

Wnioskodawca zapytał jednego ze starostów o to, czy inwestor załączył projekt wentylacji kanału pomiarowego do projektu budowlanego, wnioskując o pozwolenie na budowę dla konkretnie wymienionych inwestycji budowy budynku...

więcej

Dodatki specjalne dla pracowników starostwa to nie informacja przetworzona

Wnioskodawczyni zapytała jednego ze starostów o rejestr pracowników, którym w 2020 r. przyznano dodatki specjalne z podziałem na stanowisko zajmowane przez pracownika, kwotę przyznanego dodatku i uzasadnienie przyznania...

więcej

Czy radny ma szczególnie istotny interes publiczny?

Gdy podmiot uznaje, że wniosek o udostępnienie informacji dotyczy informacji przetworzonej, to wzywa wnioskodawcę do wykazania przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego. Samo pojęcie szczególnie istotnego interesu publicznego wynika...

więcej

Czy można umorzyć postępowanie o udostępnienie informacji przetworzonej?

Rektor jednej z uczelni uznał, że wniosek o udostępnienie pytań z egzaminów przeprowadzonych na studiach stacjonarnych w sesji zimowej oraz letniej w roku akademickim 2017/2018, był informacją przetworzoną....

więcej

Co zawiera decyzja o odmowie udostępnienia informacji przetworzonej?

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem do jednej z jednostek organizacyjnych gminy o udostępnienie rachunków wystawionych przez radnego temu podmiotowi oraz o umowy zawarte przez ten podmiot z wymienionym...

więcej

„Nadużywanie” prawa do informacji

Pojęcie „nadużywania” prawa do informacji już jakiś czas temu pojawiło się w orzecznictwie sądów administracyjnych, jednak obecnie coraz częściej podmioty zobowiązane sięgają po ten argument, chcąc odmówić udostępnienia...

więcej

Czy wykładowca uczelni ma szczególnie istotny interes publiczny?

Wnioskodawca zapytał rektora jednej z uczelni wyższych o koszty wyjazdów zagranicznych tego rektora oraz dwóch wykładowców (m.in. koszty biletów lotniczych, hoteli, przejazdów, koszty diet, czy transportu eksponatów). Podmiot...

więcej

Informacja przetworzona a dokumenty księgowe i systemy księgowe

W nieprawomocnym* wyroku WSA w Krakowie z 4 sierpnia 2020 r. o sygn. akt II SA/Kr 426/20 Sąd kontrolował sprawę, w której jedno z samorządowych kolegiów odwoławczych (SKO)...

więcej

Informacja przetworzona a czynności analityczne

Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji trafił wniosek o udostępnienie wszystkich zgód udzielonych w drodze decyzji administracyjnych na wykonywanie ratownictwa wodnego wraz z ich uzasadnieniami dla każdego podmiotu...

więcej
Wyślij wiadomość