Logo Logo Menu
Zamknij

Nagrody dla prokuratorów a ,,nadużywanie’’ prawa do informacji

Stowarzyszenie prokuratorów zawnioskowało do jednego z prokuratorów regionalnych o udostępnienie listy wszystkich prokuratorów (imię i nazwisko) z obszaru właściwości prokuratury regionalnej, w tym prokuratorów delegowanych do innych jednostek...

więcej

Umowa o pracę to informacja publiczna

Wnioskodawca zapytał prezydenta jednego z miast m.in. o kopie umów o pracę i aneksów do tych umów zawartych z kierownikiem referatu podatków i windykacji. Prezydent uznał, że informacja...

więcej

Wykształcenie głównego księgowego to informacja publiczna

Wnioskodawca zwrócił się do jednego z powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego o udostępnienie informacji m.in. na temat kierunku studiów ukończonych przez głównego księgowego. Organ nie udostępnił informacji, skutkiem czego...

więcej

Grzywna za nieterminowe przekazanie skargi do sądu administracyjnego

Wyobraźmy sobie sytuację, w której wnioskodawca złożył wniosek o udostępnienie informacji do wójta jednej z gmin, ale ten nie odpowiedział. Wnioskodawca skorzystał więc z przysługującej mu ścieżki prawnej...

więcej

Czy po zmianie przepisów zamówienia publiczne są dalej jawne?

Pewna spółka zwróciła się do władz szpitala z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat rozbudowy budynku kuchni na potrzeby zakładu rehabilitacji i realizowanego w związku z tym zamówienia...

więcej

Czy wyrok wydany przeciwko gminie to tajemnica skarbowa?

Wnioskodawca zwrócił się do burmistrza jednej z gmin o udostępnienie określonego wyroku sądu powszechnego wydanego przeciwko tej gminie. Burmistrz odmówił udostępnienia informacji, wydając decyzję, w której wyjaśnił, że...

więcej

Dyrektor ogrodu zoologicznego to podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej

Wnioskodawca zapytał prezydenta jednego z miast o działania ogrodu zoologicznego, który usiłował odebrać właścicielowi pumę, w tym o to, z jakich środków i na czyje polecenie zostały wykonane...

więcej

Organ ma obowiązek uwiarygodnić, że nie posiada informacji

Wnioskodawca zapytał Prezesa Rady Ministrów o informacje dotyczące zagrożeń dla zdrowia i życia pacjentów szczepionych szczepionkami na COVID-19 oraz o to, czy producenci szczepionek ponoszą odpowiedzialność w związku...

więcej

Były pracownik urzędu a informacja publiczna

Związek zawodowy zapytał prezydenta jednego z miast o nagrody wypłacone w trzech wydziałach urzędu. W odpowiedzi organ wyjaśnił, że nagrodzone osoby nie pracują już w urzędzie, dlatego też...

więcej

Czy nauczyciel akademicki to osoba pełniąca funkcje publiczne?

W sprawie, do której przystąpiło Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, wnioskodawczyni zwróciła się do rektora jednej z uczelni wyższych o udostępnienie kart wynagrodzeń pracowników określonej katedry tej uczelni....

więcej
Wyślij wiadomość