Zasady dodawania i publikowania komentarzy

 1. Regulamin określa zasady dodawania komentarzy na stronie internetowej www.informacjapuliczna.org
 2. Przesłanie komentarza do artykułu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy może nieodpłatnie dodać komentarz za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego pod każdym artykułem.
 4. Komentarze są każdorazowo zatwierdzane przez administratora strony.
 5. Administrator będzie odrzucał komentarze stojące w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami w tym w szczególności zabronione jest umieszczanie treści:
  • wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
  • propagujących przemoc,
  • obraźliwych,
  • zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
  • przyczyniających się do łamania praw autorskich,
  • propagujących środki odurzające, narkotyki, alkohol,
  • zawierających wulgaryzmy,
  • zawierających treści reklamowe,
  • uznane za naruszające zasady Netykiety,
  • zniesławiające i oczerniające osoby publiczne i prywatne