Logo Logo Menu
Zamknij

Informacja wymaga przetworzenia

Takie sformułowanie oznacza, że instytucja jest w posiadaniu informacji, które zanim zostaną udostępnione wymagają dodatkowego przygotowania – np. dokonania analiz, zestawień statystycznych.  Przetworzeniem informacji nie jest anonimizacja informacji np. usunięcie imion i nazwisk adresatów decyzji, ani potrzeba udostępnienia dużej liczby dokumentów.

Czy zgadzasz się, że informacja wymaga przetworzenia?