Logo Logo Menu
Zamknij

Informacja przetworzona

Czasem, gdy składamy wniosek, zamiast odpowiedzi na nasze pytania, może przyjść wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego.

Oznacza to, że zażądaliśmy – w ocenie urzędu – udostępnienia informacji przetworzonej. Stanowi ona przeciwieństwo informacji prostej, czyli takiej, którą urząd posiada w takiej czy innej formie i aby ją udostępnić, musi ją tylko odpowiednio dla nas przygotować. Przy udostępnianiu informacji prostej nie wolno od nas żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej), w przypadku informacji przetworzonej organ udostępniający ma prawo wezwać nas do uzasadnienia wniosku.

sddi18Informacja publiczna przetworzona to taka, która na dzień wnioskowania nie istnieje. Aby odpowiedzieć na pytanie, urząd musi dokonać jakiejś analizy, zestawienia, przeliczenia. Bazując na informacjach prostych, zestawiając je i analizując, wytwarza interesującą nas odpowiedź. Od osoby, która wnioskuje o taką informację, urząd może zażądać wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego. I tu pojawia się problem, ponieważ niezwykle trudno jest wykazać, iż udostępnienie żądanych przez nas dokumentów jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Problem z informacją przetworzoną polega również na tym, że w ustawie nie ma definicji zarówno informacji przetworzonej, jak i szczególnie istotnego interesu publicznego, w związku z tym każdy może interpretować to inaczej.

Kiedy dostaniemy wspomniane już wezwanie do uzasadnienia wniosku, możemy uzasadnić żądanie, jeżeli uznajemy, że jest to rzeczywiście informacja publiczna przetworzona lub odmówić podania uzasadnienia i napisać, że wnioskujemy o informację prostą. Ewentualnie możemy w ogóle nie zareagować. Jeżeli urząd uzna, dokonując całościowego oglądu sytuacji, że nie zachodzi szczególnie istotny interes publiczny, to wydaje decyzję odmowną udostępnienia informacji publicznej przetworzonej. Ewentualnie uznaje, że wykazaliśmy ów istotny interes publiczny i udostępnia informację. Niestety takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko.

Uwaga:

Nawet jeśli wnioskodawca nie odpowie na wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego, urząd ma obowiązek rozpatrzenia samodzielnie wszystkich okoliczności sprawy tj. czy rzeczywiście musi przetworzyć informację i czy taka informacja przetworzona powinna następnie zostać udostępniona wnioskodawcy. Ostatecznie musi albo udostępnić informację albo wydać decyzję odmowną.

Jeśli dostaniemy decyzję odmowną udostępnienia informacji publicznej przetworzonej, tak jak w przypadku informacji prostej, możemy się od niej odwołać lub zaskarżyć odmowę do sądu (wzór skargi). Jednak w tym wypadku uzyskanie pozytywnego wyroku jest dużo trudniejsze, zwłaszcza w kontekście niejasnej definicji informacji przetworzonej.

Jeśli urząd uzna, że wnioskujemy o informację przetworzoną, ale nie wyda decyzji odmownej, możemy wezwać urząd do wydania takiej decyzji (wzór wezwania) lub złożyć skargę na bezczynność do sądu administracyjnego (wzór skargi).

Więcej w naszym artykule Informacja przetworzona – czyli jaka?

 

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.