Logo Logo Menu
Zamknij

Informacja publiczna a informacja o środowisku

Wnioskodawca złożył do prezydenta jednego z miast kilka wniosków o udostępnienie informacji publicznej, dotyczących m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach co do budowy etapu odcinka konkretnej drogi regionalnej, pozwolenia...

więcej

Błędne pouczenie co do odwołania od decyzji nie może szkodzić stronie

Naczelnik pewnego urzędu skarbowego wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Sprawa trafiła do organu odwoławczego (właściwy dyrektor izby administracji skarbowej), który uchylił tę decyzję i przekazał sprawę...

więcej

Czy Prezes Rady Ministrów posiada informację o założeniach programu Polski Ład?

Pewna fundacja zapytała Prezesa Rady Ministrów w trybie dostępu do informacji publicznej o szczegóły programu Polski Ład, a dokładniej zadała pytania o punkt dotyczący ujednolicenia poboru składki zdrowotnej...

więcej

Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników to informacja publiczna

Pewne stowarzyszenie skierowało do Poczty Polskiej S.A. wniosek o udostępnienie informacji publicznej z pytaniami o m.in. liczbę kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiorników oraz liczbę decyzji o nakazie rejestracji...

więcej

Umowa na dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości to informacja publiczna

Wnioskodawca złożył do Ministra Sprawiedliwości wniosek o udostępnienie informacji o umowach (wraz z załącznikami) na dofinansowanie działalności konkretnego podmiotu oraz o sprawozdaniach finansowych instytutu powierzającego realizację zadań ze...

więcej

Czy można zakazać wstępu na posiedzenie Sejmu?

Do WSA w Warszawie trafiła skarga na odmowę wstępu na posiedzenie Sejmu z 9 maja 2018 r. wydaną przez Szefa Kancelarii Sejmu. Skarżący wyjaśniał, że zgłosił chęć obserwowania...

więcej

Protokół kontroli a anonimizacja

Wnioskodawca zwrócił się do jednego z okręgowych inspektorów pracy o udostępnienie dokumentacji wytworzonej podczas kontroli w konkretnej firmie. Informację udostępniono, ale protokół kontroli został znacząco zanonimizowany. W związku...

więcej

Co oznacza związanie organu oceną prawną sądu?

Pewna spółka zapytała wodociągi miejskie (spółka komunalna) o informacje dotyczące obiektów wskazanych w ramach konkretnego zamówienia publicznego. W odpowiedzi na wniosek wodociągi miejskie wydały jednak decyzję o odmowie...

więcej

Projekt organizacji ruchu to informacja publiczna

Wnioskodawca zwrócił się do jednego ze starostów z wnioskiem o udostępnienie projektu organizacji ruchu dla określonej drogi powiatowej. Informacja została udostępniona, ale starosta przekazał ją dopiero po wniesieniu...

więcej

Czy odpowiedź ,,nie dotyczy’’ świadczy o załatwieniu wniosku?

Wnioskodawczyni zwróciła się do wójta jednej z gmin z wnioskiem o udostępnienie m.in. dokumentów, z których wynikałyby informacje o liczbie osób zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem, informacje o...

więcej