Logo Logo Menu
Zamknij

Czy informacje o warunkach sprzedaży biletów na koncert chroni tajemnica przedsiębiorcy?

Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej warunków sprzedaży biletów na konkretny koncert (kiedy ruszyła sprzedaż, kiedy...

więcej

Czy pracownik uczelni wyższej może pytać o nagrody dla nauczycieli akademickich tej samej uczelni?

Rektor Politechniki Gdańskiej odmówił udostępnienia informacji w sprawie nagród przyznanych nauczycielom akademickim w 2021 r. (lista wniosków o przyznanie nagrody, liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów, opinia Rektorskiej...

więcej

Publikacja rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej a udostępnianie umów na wniosek

W lipcu 2020 r. wnioskodawca zwrócił się do wójta jednej z gmin z wnioskiem o udostępnienie umów zawartych od kwietnia 2020 r. do czasu udzielenia odpowiedzi (symbol/numer sprawy,...

więcej

Przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Wnioskodawca złożył wniosek do Kierownika Miejskich Usług Komunalnych w Zgierzu, a następnie otrzymał decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej.  Pismo nie zawierało jednak tytułu, uzasadnienia i pouczenia. Z...

więcej

Skuteczne doręczenie informacji przez ePUAP

Wnioskodawca zwrócił się do burmistrza jednej z gmin z wnioskiem o udostępnienie aktualnego i docelowego projektu organizacji ruchu dla określonej ulicy. Po wniesieniu skargi na bezczynność, w której...

więcej

Informacja przetworzona – ważne głosy w orzecznictwie

Zgodnie z obowiązującym w Polsce standardem prawnym dostęp do informacji powinien być szybki i prosty. Artykuł 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

więcej

Radny reprezentujący mieszkańców a szczególnie istotny interes publiczny

Wnioskodawca zwrócił się do dyrektora jednego z gminnych centrów kultury z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej związanej z organizacją imprezy dożynkowej. Dyrektor uznał wniosek za informację przetworzoną i...

więcej

Lista obecności z posiedzenia miejskiej rady działalności pożytku publicznego to informacja publiczna

Wnioskodawca zwrócił się do prezydenta jednego z miast o udostępnienie harmonogramu posiedzeń rady działalności pożytku publicznego, protokołów oraz list obecności z tych posiedzeń. Prezydent udostępnił część informacji, ale...

więcej

Polski Związek Bokserski to podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej

Do Polskiego Związku Bokserskiego trafił wniosek o udostępnienie uchwały w sprawie zakazu udziału zawodników i zawodniczek w walkach transmitowanych przez ogólnopolskie telewizje krajowe. Wnioskodawczyni nie uzyskała odpowiedzi, wobec...

więcej

Gminna spółka akcyjna to podmiot zobowiązany?

Wnioskodawca zwrócił się do pewnego klubu sportowego, funkcjonującego w ramach spółki akcyjnej, o udostępnienie informacji. Zapytał m.in. o frekwencję na rozgrywanych meczach, przychody ze sprzedaży biletów, koszty zakontraktowania...

więcej