Logo Logo Menu
Zamknij

Podanie do publicznej wiadomości jest niezasadne

Organizacje uczestniczące w panelu o dobrym rządzeniu i państwie obywatelskim, mającym miejsce podczas V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych dyskutowały o relacjach władzy z obywatelami. Sformułowano szereg rekomendacji skierowanych do różnych środowisk – między innymi do rządu.

więcej

Informacja publiczna – odpowiedz MSWiA na poselską interpelację w sprawie nowelizacji ustawy dip

Podsekretarz Stanu w MSWiA Piotr Stachańczyk w dniu 2 stycznia 2009 r. udzielił odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Treść odpowiedzi można zobaczyć tutaj.

więcej

Informacja publiczna – koncepcja

Często poruszane jest zagadnienie czym jest informacja publiczna. Próba zdefiniowania informacji publicznej w myśl art. 61 Konstytucji i przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej nie daje jasnej odpowiedzi jaką informację należy uznać za publiczną. 

W tym zakresie pomocne okazało się orzecznictwo sądów administracyjnych, które często wskazywało, że jawność działania podmiotów wykonujących zadania publiczne lub dysponujących majątkiem publicznym jest bardzo szeroko i może być ograniczona tylko w wyraźnie wskazanych przypadkach.

Warto zapoznać się z niżej przywołanym orzeczeniem WSA w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie o sygn. akt II SAB/Bd 31/07.

więcej

Dziennikarz się nie dowie, kto brał dopłaty rolnicze z Unii

Dane o rolnikach, którzy otrzymali z Unii dopłaty bezpośrednie, nie mogą być jawne dla osób postronnych. Przepisy ograniczają dostęp do tych informacji.

więcej

Dostęp do informacji publicznej przed sądem powszechnym – kod żródłowy programu płatnik

Dostępne jest już w Internecie uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie z powództwa Sergiusza Pawłowicza przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie o nakazanie ZUS udostępnić specyfikację techniczną protokołu KSI MAIL wykorzystywanego przez program komputerowy „Płatnik – Przekaz Elektroniczny” (sygn. akt XVI C 942/04).

więcej

Relacji z seminarium Dostęp do informacji publicznej – czy potrzebne są zmiany?

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zorganizowała 30 października 2008 roku seminarium „Dostęp do informacji publicznej – czy potrzebne są zmiany?”

Celem seminarium była próba podsumowania problemów związanych ze stosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej. Do panelu zaproszono: dr Grzegorza Sibigę z Polskiej Akademii Nauk, adw. Paulinę Kieszkowską – Knapik z Kancelarii Baker & McKenzie, red. Mariusza Jałowieckiego z Polska the Times i Macieja Bernatta z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

więcej