Logo Logo Menu
Zamknij

Informacja publiczna – odpowiedz MSWiA na poselską interpelację w sprawie nowelizacji ustawy dip

W odpowiedzi tej pojawiły się publikowane przez nas już informacje o harmonogramie prac nad nowelizacją. Jednak na stronie MSWiA oraz stronie podmiotowej BIP Ministerstwa nie ma żadnej wzmianki o prowadzonych w lutym konsultacjach z organizacjami pozarządowymi.

Nie wydaje się przekonujące uzasadnienie przejęcia kompetencji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie strony głównej BIP:
„w zakresie przekazania kompetencji do prowadzenia strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowych.”.

Trudno zrozumieć dalsze uzasadnienia, w których pojawiają się następujące argumenty:

„Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej ma jedynie na celu przekazanie generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowych kompetencji w zakresie prowadzenia wskazanej strony głównej oraz wykonywania wszystkich tych obowiązków związanych z gromadzeniem i udostępnianiem adresów stron, które dotychczas spoczywały na ministrze właściwym do spraw informatyzacji. (…) uznać należy, że jest on w strukturze administracji państwowej najbardziej właściwym organem do prowadzenia strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej, gdyż szczególnie istotną kwestią z punktu widzenia udostępniania informacji publicznych jest ich odpowiednie zabezpieczenie i zapewnienie prawnej ochrony danych osobowych.”

Może więcej wyjaśni się po udzieleniu odpowiedzi na wysłany w dniu 23 lutego 2008 r. (na adres wp@mswia.gov.pl i pocztą zwykłą) wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.