Logo Logo Menu
Zamknij

Wnioski i skargi w trybie kodeksu postępowania administracyjnego

WNIOSEK Jeżeli chcesz zasugerować przyjęcie przez władze gminy jakiegoś rozwiązania, możesz złożyć wniosek. Kodeks postępowania administracyjnego daje mieszkańcom konkretny instrument w artykule 241. Pozwala on zaproponować dowolne rozwiązanie,...

więcej

Co to jest informacja publiczna i kto ją posiada

Co to jest informacja publiczna? Informacją publiczną jest każda informacja o działalności osób oraz instytucji, które pełnią funkcje publiczne, wykonują zadania publiczne lub gospodarują pieniędzmi publicznymi. O co...

więcej

Odwołanie/Skarga na decyzję odmowną

Gdy instytucja odmawia nam udostępnienia informacji – wydając decyzję – możemy się nie zgodzić z jej stanowiskiem. W zależności od rodzaju instytucji może przysługiwać nam złożenie odwołania, wniosku...

więcej

Skarga na bezczynność

Składamy wniosek, mija 14 dni i nic się nie dzieje albo urząd udziela wymijającej lub niepełnej odpowiedzi. Wtedy możemy złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność. Skargę...

więcej

Skarga kasacyjna

Jeśli nie zgadzamy się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, kolejnym krokiem jest wniesienie skargi kasacyjnej, która musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Na jej wniesienie mamy...

więcej

Informacja przetworzona

Czasem, gdy składamy wniosek, zamiast odpowiedzi na nasze pytania, może przyjść wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego. Oznacza to, że zażądaliśmy – w ocenie urzędu – udostępnienia...

więcej

Brak środków technicznych

Bywa, że w odpowiedzi na wniosek dostajemy powiadomienie o braku możliwości zrealizowania wniosku w sposób i formie przez nas wskazanej. Urząd ma obowiązek udostępnić nam dokumenty w żądanej...

więcej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Kiedy interesującej nas informacji nie ma ani w BIP–ie, ani w CRIP–ie, składamy wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Nasz wniosek może być odformalizowany, złożony zwykłym mailem, bez podpisu....

więcej

Opłata

Może się zdarzyć, że po złożeniu wniosku otrzymujemy informację o opłacie naliczonej za przygotowanie odpowiedzi na nasze pytania. W takiej sytuacji możemy podtrzymać wniosek i wtedy, po udostępnieniu...

więcej

Informacja dostępna bez wnioskowania

Kiedy chcemy pozyskać informację publiczną, w pierwszej kolejności sprawdzamy, czy nie została udostępniona w BIP–ie danej instytucji (Biuletyn Informacji Publicznej) lub CRIP–ie (Centralne Repozytorium Informacji Publicznej). Jeśli interesującej...

więcej