Logo Logo Menu
Zamknij

Dla wielbicieli i wielbicielek skrótów i żargonu

Wiedza z tej części podręcznika nie jest niezbędna do sprawnego korzystania z prawa do informacji. Jednak część osób ze środowiska watchdogów prawa do informacji używa skrótów. Aby ułatwić zrozumienie ich wypowiedzi, udostępniamy prosty słownik. Większość z tych skrótów funkcjonuje zapewne wyłącznie w tym wąskim środowisku. Inne mogą mieć szersze zastosowanie. Za przygotowanie słownika dziękujemy anonimowemu autorowi. Za wniesienie dodatkowych haseł dziękujemy Adamowi Dobrawemu.

więcej

11 stycznia 2013 roku – tym razem cztery sprawy z oporem materii

W piątek – 11 stycznia 2013 roku odbyły się kolejno cztery sprawy sądowe dotyczące dostępu do informacji publicznej, w których brało udział Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Nie był to jednak równie energetyzujący dzień jak 9 stycznia 2013 roku – kiedy mieliśmy serię wygranych spraw. Bilans jest jednak znośny.

więcej

Co to jest informacja publiczna?

 Informacja o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne Definiując czym jest informacja publiczna warto wyjść od jej opisu zawartego w artykule 61 ust. 1 Konstytucji...

więcej

O co można wnioskować?

Przykłady informacji publicznych 1. Faktury opłacone ze środków publicznych Tu możesz obejrzeć jak z fakurami gminnego geodety zapoznawał się Strażnik Praw Obywatelskich w Gminie Szerzyny A tu możesz zapoznać...

więcej

Jak możesz zapoznać się z informacją publiczną?

Kolejny ustęp (2) artykułu 61 Konstytucji RP mówi, że: Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych...

więcej

Jak napisać wniosek o informację publiczną?

Warto, żebyś miała/miał świadomość, że procedura dotycząca dostępu do informacji publicznej jest maksymalnie odformalizowana – przecież, gdyby informacja była dostępna w BIP (przypominamy, że udostępnienie w BIP jest...

więcej

Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji

Wracając do artykułu 61 ust. 1 Konstytucji RP (w którym mowa o tym co stanowi informację publiczną), warto zwrócić uwagę na to, że wskazuje on też podmioty, które muszą...

więcej

About Right to Know Week

The Right to Know Week promotes the right to information and shows its importance for the everyday life of each of us.

 

więcej

Nowe pomysły na zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej?

Forum Debaty Publicznej przy Prezydencie RP szuka rozwiązań prawnych na rzecz wzmacniania aktywności obywatelskiej. Jedną z pierwszych zmian ma być wprowadzenie „zapytania obywatelskiego”! Czyżby czekał nas nowy-stary tryb pytania o informację publiczną?

więcej

Organizacje wspierające TIP 2007

Tydzień Informacji Publicznej nie mógłby się odbyć bez współpracy z partnerami, którzy wspierają co roku jego organizację w terenie. W 2007 roku były to następujące organizacje:

więcej