Logo Logo Menu
Zamknij

Zapoznaj się z raportami i analizami naszych specjalistów, a także ze zgromadzonymi przez nas materiałami z zewnętrznych źródeł.

zobacz analizy

„Dokument Wewnętrzny”

Poniżej do pobrania „Dokument Wewnętrzny” – krytyczna analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie określania niedostępnej  „sfery wewnętrznej” w działaniach administracji, której autorem jest Szymon Osowski, ekspert Sieci Obywatelski...

więcej

Samorządowe Kolegia Odwoławcze wobec ustawy o dostępie do informacji

Analiza Mateusza Boguckiego i Szymona Osowskiego na temat aktów wydawanych przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze, przygotowana dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji.

więcej

Reguły ustawodawstwa dotyczącego wolności informacji – przygotowane przez Article 19

Reguły ustawodawstwa dotyczącego wolności informacji są wynikiem długiego procesu badań, analiz i konsultacji, kierowanego przez ARTICLE 19 – brytyjską organizację pozarządową -i opartego na szerokim doświadczeniu i pracy...

więcej

„Nadużywanie” prawa do informacji – analiza krytyczna

Szymon Osowski, ekspert Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, od lat zajmujący się prawem do informacji publicznej, dokonał krytycznej analizy pojęcia „nadużywania” prawa do informacji, które dosyć konsekwentnie pojawia się...

więcej

Droga przez mękę: informacja o środowisku i decyzjach mających znaczenie dla środowiska w gminnych Biuletynach Informacji Publicznej

Od funkcjonalności Biuletynów Informacji Publicznej (BIP) prowadzonych przez gminy zależy czy obywatele mają dostęp do informacji publicznej, w tym informacji o środowisku i jego ochronie. Rzetelne prowadzenie BIP...

więcej

Opinia o zmianach w ustawie o dostępie do informacji o środowisku

Na poczatku stycznia 2015 roku złożyliśmy opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

 

więcej

Opinia dra Michała Bernaczyka sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych

„Czy wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągniecie do odpowiedzialności karnej stanowi informację publiczną, która może być udostępniona przez Kancelarię Sejmu w trybie dostępu do informacji publicznej”. Takie zagadnienie stało się podstawą do analizy wybranych problemów prawa do informacji publicznej w Polsce (np. już mityczna sfera wewnętrzna).

więcej

Jak często obywatelki i obywatele pytają urzędy gmin o informacje publiczne?

W październiku i listopadzie 2012 roku zapytaliśmy 2479 gmin o to, ile wniosków o informację publiczną wpłynęło do nich w 2011 i 2012 roku. Operację tę powtórzyliśmy prawie...

więcej

Zamówienia publiczne w Republice Słowackiej – studium przypadku

Zdecydowaliśmy się opublikować tłumaczenie całości opisanej praktyki, choć niektóre informacje się powtarzają lub mogą być nieprecyzyjne w wyniku problemów językowych, które wystąpiły już przy przygotowywaniu angielskiego opisu. Czasem...

więcej

Raport otwarcia Koalicji na Rzecz Otwartego Rządu

Przedstawiamy materiały dotyczące otwartego rządu w Polsce. 18 grudnia 2013 roku odbyła się konferencja „Czekając na otwarte rządy”, podczas której przedstawiona została publikacja pt.  „Czekając na otwarte rządy. Raport...

więcej
Wyślij wiadomość