Logo Logo Menu
Zamknij

Zapoznaj się z raportami i analizami naszych specjalistów, a także ze zgromadzonymi przez nas materiałami z zewnętrznych źródeł.

zobacz analizy

Śląskie urzędy poprawiają prawo

Wyniki raportu „Ciekawość pierwszy stopień do... Raport z monitoringu dostępu do informacji publicznej w gminach woj. śląskiego” opublikowanego w lutym 2009 r. przez Stowarzyszenie Bona Fides, oraz pisma wysyłane przez stowarzyszenie do urzędów gmin, zaczynają przynosić pierwsze efekty.

więcej

Tydzień Informacji Publicznej 2008 – artykuły ekspertów


Przez pięć dni, od 21 do 27 września 2008 roku, pojawiały się artykuły dotyczące prawa oraz praktyki związanych z prawem do informacji oraz procedurami dostępu do informacji.

 

więcej

Długa droga do poznania zasad współpracy administracji z organizacjami

16 lutego 2009 wysłaliśmy trzy zapytania o informację publiczną w sprawie możliwości współpracy organizacji pozarządowych z administracją. Czy, po ponad miesiącu, jesteśmy wyposażeni w niezbędną wiedzę, którą moglibyśmy...

więcej

DIP a wyniki Rządowego Programu FIO w roku 2007

Wyniki konkursu „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich” ogłoszono na stronie internetowej, publikując „Listę projektów przeznaczonych do dofinansowania w ramach FIO 2007”. Taka forma ich prezentacji spowodowała, iż część organizacji, których ...

więcej

Wnioski z raportów kontrolnych Wojewody Podlaskiego

Poniżej prezentujemy nasze pierwsze wnioski z analizy Protokołów kontroli, prowadzonych przez Wojewodę Podlaskiego, wystąpień pokontrolnych i statutów gmin w zakresie prawa do informacji publicznej. Wojewoda Podlaski przeprowadził kontrole,...

więcej

Raporty z kontroli w urzędach Miast i Gmin – dostęp do informacji publicznej

W portalu Serwis Samorządowy PAP umieszczony został artykuł Daniela Pawluczka „Gminy na dywaniku”  opisujący wyniki kontroli, przeprowadzonej przez Wojewodę Podlaskiego w Urzędach Gmin Nowe Piekuty i Raczki oraz...

więcej

Najwyższa Izba Kontroli o DIP

Poniżej omawiamy, opublikowany ostatnio, raport Najwyższej Izby Kontroli, dotyczący stosowania prawa dostępu do informacji publicznej. 30 października 2006 roku ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli, dotyczący wywiązywania się...

więcej