Logo Logo Menu
Zamknij

Zapoznaj się z raportami i analizami naszych specjalistów, a także ze zgromadzonymi przez nas materiałami z zewnętrznych źródeł.

zobacz analizy

Śląskie urzędy poprawiają prawo

Wyniki raportu „Ciekawość pierwszy stopień do... Raport z monitoringu dostępu do informacji publicznej w gminach woj. śląskiego” opublikowanego w lutym 2009 r. przez Stowarzyszenie Bona Fides, oraz pisma wysyłane przez stowarzyszenie do urzędów gmin, zaczynają przynosić pierwsze efekty.

więcej

Tydzień Informacji Publicznej 2008 – artykuły ekspertów


Przez pięć dni, od 21 do 27 września 2008 roku, pojawiały się artykuły dotyczące prawa oraz praktyki związanych z prawem do informacji oraz procedurami dostępu do informacji.

 

więcej

Długa droga do poznania zasad współpracy administracji z organizacjami

16 lutego 2009 wysłaliśmy trzy zapytania o informację publiczną w sprawie możliwości współpracy organizacji pozarządowych z administracją. Czy, po ponad miesiącu, jesteśmy wyposażeni w niezbędną wiedzę, którą moglibyśmy...

więcej

DIP a wyniki Rządowego Programu FIO w roku 2007

Wyniki konkursu „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich” ogłoszono na stronie internetowej, publikując „Listę projektów przeznaczonych do dofinansowania w ramach FIO 2007”. Taka forma ich prezentacji spowodowała, iż część organizacji, których ...

więcej

Wnioski z raportów kontrolnych Wojewody Podlaskiego

Poniżej prezentujemy nasze pierwsze wnioski z analizy Protokołów kontroli, prowadzonych przez Wojewodę Podlaskiego, wystąpień pokontrolnych i statutów gmin w zakresie prawa do informacji publicznej. Wojewoda Podlaski przeprowadził kontrole,...

więcej

Raporty z kontroli w urzędach Miast i Gmin – dostęp do informacji publicznej

W portalu Serwis Samorządowy PAP umieszczony został artykuł Daniela Pawluczka „Gminy na dywaniku”  opisujący wyniki kontroli, przeprowadzonej przez Wojewodę Podlaskiego w Urzędach Gmin Nowe Piekuty i Raczki oraz...

więcej

Najwyższa Izba Kontroli o DIP

Poniżej omawiamy, opublikowany ostatnio, raport Najwyższej Izby Kontroli, dotyczący stosowania prawa dostępu do informacji publicznej. 30 października 2006 roku ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli, dotyczący wywiązywania się...

więcej
Wyślij wiadomość