Logo Logo Menu
Zamknij

Zapoznaj się z raportami i analizami naszych specjalistów, a także ze zgromadzonymi przez nas materiałami z zewnętrznych źródeł.

zobacz analizy

Raport NIK z 2004 r.

Delegatura NIK w Białymstoku, w okresie od stycznia do maja 2004 r., przeprowadziła kontrolę  „Wywiązywania się organów administracji publicznej z obowiązku udostępniania informacji publicznej, w tym z wykorzystaniem...

więcej

Raport „Jawność i kompetencja – monitoring realizacji zasady jawności w administracji samorządowej Województwa Podlaskiego”

Raport dotyczy monitoringu jednostek samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego, w zakresie wypełniania przez nie obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych przepisów o charakterze...

więcej

Raport Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, Akademii Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacji dr Bogusława Federa

W dniu 25 stycznia 2010 r. odbyła się debata „Ściśle tajne„, w trakcie której zaprezentowano wyniki badania dostępu do informacji publicznej. Raport z Badania Przejrzystość Administracji Rządowej, przeprowadzonego...

więcej

Ile urzędów prowadzi BIP?

MSWiA udostępnił opracowanie „Społeczeństwo informacyjne w liczbach”. W opracowaniu na stronie 37 pojawiła się informacja, iż prawie wszystkie urzędy w roku 2008 prowadziły strony BIP. Jednak MSWiA w...

więcej

BIP przyjazny internautom? Wnioski z monitoringu BIP-ów jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego.

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do informacji. Stowarzyszenie Razem dla Innych, jako organizacja watchdogowa, stawia sobie za cel działanie na rzecz tego prawa. W tym celu...

więcej

Jaką cenę ma informacja

W MSWiA powstaje projekt ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej. Dlaczego organizacje powinny się nim zainteresować? Bo od kształtu tej ustawy zależy to, czy i w jaki sposób będziemy mogli już niedługo wykorzystywać informacje pochodzące z urzędów.

więcej

Stanowisko SLLGO (Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska) w sprawie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej i założeń ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Trwające prace nad wdrożeniem Dyrektywy 2003/WE/98 z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego doprowadziły do zaprezentowania założeń ustawy o ponowym wykorzystaniu informacji...

więcej

Raport MSWiA

Raport Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Wywiązywanie się wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji publicznej” przygotowany przez Michała Bukowskiego i Krzysztofa Hrycko. Raport Ministerstwa Spraw...

więcej

Raport Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej z badania dostępu do informacji

W drugiej połowie 2008 roku pracownicy PCDIP przeprowadzili badanie dostępu do informacji publicznej, poprzez analizę dokumentów wewnętrznych regulujących zasady udostępniania informacji publicznej oraz koszty udostępniania informacji publicznej. Raport...

więcej

Sztylet w serce zamiast informacji publicznej

Ostatnio mam wrażenie, że coś się z dostępem do informacji pogorszyło – powiedział Igor w dyskusji strażników i praktyków zajmujących się prawem do informacji publicznej, którzy prezentowali swoje...

więcej