Logo Logo Menu
Zamknij

Raport „Jawność i kompetencja – monitoring realizacji zasady jawności w administracji samorządowej Województwa Podlaskiego”

Raport dotyczy monitoringu jednostek samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego, w zakresie wypełniania przez nie obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych przepisów o charakterze antykorupcyjnym, zwłaszcza obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez członków organów wykonawczych.

W publikacji przedstawiamy analizę przepisów prawnych oraz orzecznictwa w zakresie realizacji prawa do informacji oraz analizę prawno-faktyczną stron Biuletynów Informacji Publicznej podlaskich gmin. Sprawdzamy także stopień przestrzegania obowiązków wynikających z treści ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prezentujemy ponadto informacje dotyczące stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego narzędzi demokracji bezpośredniej w postaci konsultacji z mieszkańcami, uchwalania i stosowania w praktyce kodeksów etycznych funkcjonariuszy samorządowych oraz reakcji na składane skargi i wnioski, o których jest mowa w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Publikacja jest też do ściągnięcia na stronach: www.jawnosc.pl oraz www.oswiadczeniamajatkowe.pl.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.