Logo Logo Menu
Zamknij

Czy polskie społeczeństwo nie jest zainteresowane uzyskiwaniem informacji publicznej?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało raport pt. „Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej” (raport końcowy), w którym można znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Raport powstał jako część projektu systemowego, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, opracowanie standardów kompetencyjnych oraz przeprowadzenie oceny potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów samorządowych„.

W raporcie tym, w dziale 3.4 Dostęp do informacji publicznej czytamy m.in.:

Polskie społeczeństwo nie jest na ogół zainteresowane uzyskiwaniem informacji publicznej – do takiego przekonania skłania wysoki udział (71,1%) odpowiedzi zaprzeczających na pytanie „Czy respondent starał się kiedykolwiek zdobyć informacje publiczna?”. Dla 5,2% badanych samo pojęcie „informacja publiczna” brzmiało obco.

W raporcie można również przeczytać o tym, czy dotarcie do informacji publicznej jest proste czy nie oraz jakich narzędzi używają instytucje, żeby komunikować się z mieszkańcami.

Wnioski na temat informacji publicznej zawarte w raporcie MSWiA brzmią następująco:

  1. Informacja publiczna nie jest dobrem szczególnie poszukiwanym przez polskie społeczeństwo; jeśli już jest im ona potrzebna, wówczas zabiegają o nią z dość dobrym skutkiem. Urzędy raczej są strona defensywna.
  2. Dominują tradycyjne sposoby komunikowania się ze społecznością.
  3. Im większa JST tym urzędy oferują bogatsze zestawy instrumentów, służących informowaniu społeczności lokalnej.
  4. Następuje informatyzacja dostępu do informacji publicznej i jej popularyzacja wśród mieszkańców.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.