Logo Logo Menu
Zamknij

Na straży prawa do informacji – w kontroli obywatelskiej warto się doskonalić

Osoby zajmujące się kontrolą społeczną muszą nieustająco się kształcić i rozwijać swoje umiejętności. Edukacja odbywa się dwutorowo. Z jednej strony poszerzana jest wiedza teoretyczna, a z drugiej konieczne jest testowanie wiedzy w praktyce.

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) podjęło się zadania edukacyjnego w postaci przeszkolenia strażników prawa do informacji w roku 2009/2010.

W ramach Szkoły odbyła się uroczysta inauguracja w postaci panelu dyskusyjnego, w którym wzięli udział:

 • dr hab. Teresa Górzyńska – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, specjalizująca się w prawie do informacji,
 • Grażyna Kopińska – Dyrektor Programu Przeciw Korupcji w Fundacji im. Stefana Batorego,
 • Henryk Wujec – poseł przewodniczący Komisji Sejmowej, która uchwalała ustawę o dostępie do informacji publicznej w 2001 roku,
 • Zenon Michajłowski – członek naszego Stowarzyszenia i jedna z pierwszych osób, która zaczęła korzystać z nowej ustawy i wywoływać sprawy sądowe.

W kolejnych miesiącach uczestnicy wzięli udział w następujących sesjach specjalistycznych:

 • szkolenie pogłębione z prawa do informacji i procedur dostępu do informacji publicznej, które poprowadził dr Michał Bernaczyk, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizujący się w prawie do informacji;
 • szkolenie z procedury karnej i odpowiedzialności karnej z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, które poprowadził mecenas Jan Stefanowicz – autor jednego z pierwszych podręczników na temat korzystania z ustawy o dostępie do informacji publicznej, wydanego przez Transparency International Polska, związany ze środowiskiem dziennikarzy podnoszącym przed 2001 rokiem kwestię konieczności wprowadzenia ustawy;
 • szkolenie z prawa administracyjnego, m. in. kodeks postępowania administracyjnego w zakresie odmowy udostępnienia informacji publicznej; postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawie skarg w procedurze dostępu do informacji publicznej, poprowadzone przez dra Krzysztofa Wąsowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego,
 • wykład omawiający orzecznictwo w zakresie dostępu do informacji publicznej, poprowadzone przez sędzię Mirosławę Rozbicką-Ostrowską, Sędzię Naczelnego Sądu Administracyjnego, autorkę komentarzy do ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • szkolenie z ustawy o ochronie informacji niejawnych jako elementu ograniczającego dostęp do informacji publicznej, poprowadzone przez dra Tomasza Szewca, adiunkta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autora komentarza do ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • szkolenie na temat ponownego wykorzystywania informacji publicznej, poprowadzone przez dra Wojciecha Wiewiórowskiego, w czasie szkolenia Dyrektora Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, obecnie Generalnego Inspektora Danych Osobowych,
 • szkolenie z dostępu do informacji o środowisku, poprowadzone przez Piotra Szkudlarka, prawnika specjalizującego się w dostępie do informacji o środowisku;
 • wykład o tajemnicy przedsiębiorcy jak przesłanki do ograniczenia w dostępie do informacji publicznej, poprowadzony przez mecenasa Artura Kmieciaka, prawnika prowadzącego sprawę twórców systemu Janosik – alternatywnego dla Płatnika ZUS – o udostępnienie kodu źródłowego;
 • wykład o znaczeniu konstytucyjnego prawa do informacji, poprowadzony przez dra Marcina Wiącka z Pracowni Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Następnie osoby uczestniczące w kursie poprowadziły monitoringi i litygacje strategiczne, wedle wspólnie zaplanowanej metodologii. Tematyka monitoringu objęła:

Zakres prawa do informacji:

 • informacje gromadzone poprzez gminy w związku z wydawaniem gazet,
 • wnioski składane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 5.4.

Tryby dostępu do informacji (wraz z opłatami):

 • żądanie rzutów budynku urzędu gminy na arkuszu A3,
 • żądanie protokołów na płycie CD,
 • żądanie informacji publicznej poprzez pocztę elektroniczną z podpisem,
 • żądanie informacji publicznej poprzez pocztę elektroniczną bez podpisu (anonim),
 • żądanie informacji publicznej telefonicznie,
 • żądanie informacji publicznej na przygotowanym przez urząd formularzu,
 • żądanie informacji publicznej osobiście w urzędzie.

W ramach prowadzonych w konsekwencji postępowań sądowych i administracyjnych  udało się doprowadzić do:

 • udostępnienia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wniosków POKL składanych w jednym z konkursów;
 • zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, że rzut budynku jest informacją publiczną,
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał skargę na bezczynność w zakresie realizacji wniosku złożonego ustnie i poprzez pocztę elektroniczną.

 

 

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.