Logo Logo Menu
Zamknij

Co zawiera decyzja o odmowie udostępnienia informacji przetworzonej?

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem do jednej z jednostek organizacyjnych gminy o udostępnienie rachunków wystawionych przez radnego temu podmiotowi oraz o umowy zawarte przez ten podmiot z wymienionym...

więcej

„Nadużywanie” prawa do informacji

Pojęcie „nadużywania” prawa do informacji już jakiś czas temu pojawiło się w orzecznictwie sądów administracyjnych, jednak obecnie coraz częściej podmioty zobowiązane sięgają po ten argument, chcąc odmówić udostępnienia...

więcej

Czy wykładowca uczelni ma szczególnie istotny interes publiczny?

Wnioskodawca zapytał rektora jednej z uczelni wyższych o koszty wyjazdów zagranicznych tego rektora oraz dwóch wykładowców (m.in. koszty biletów lotniczych, hoteli, przejazdów, koszty diet, czy transportu eksponatów). Podmiot...

więcej

Informacja przetworzona a dokumenty księgowe i systemy księgowe

W nieprawomocnym* wyroku WSA w Krakowie z 4 sierpnia 2020 r. o sygn. akt II SA/Kr 426/20 Sąd kontrolował sprawę, w której jedno z samorządowych kolegiów odwoławczych (SKO)...

więcej

Informacja przetworzona a czynności analityczne

Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji trafił wniosek o udostępnienie wszystkich zgód udzielonych w drodze decyzji administracyjnych na wykonywanie ratownictwa wodnego wraz z ich uzasadnieniami dla każdego podmiotu...

więcej

Informacja przetworzona a anonimizacja

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem do jednej z jednostek organizacyjnych gminy o udostępnienie rachunków wystawionych przez radnego temu podmiotowi oraz o umowy zawarte przez ten podmiot z wymienionym...

więcej

Wnioskodawca nie ma obowiązku wykazywać szczególnie istotnego interesu publicznego

Wnioskodawczyni zapytała spółkę zajmującą się gospodarką komunalną i mieszkaniową o jej określone dochody w latach 2008-2017, a także o liczbę zleceń w latach 2008-2018 od wspólnot mieszkaniowych polegających...

więcej

Metryczka subwencji oświatowej to nie informacja przetworzona

Wnioskodawczyni zapytała burmistrza jednej z gmin o wysokość dotacji przyznanych przedszkolom niepublicznym, o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie tej gminy oraz o dane dotyczące metryczki...

więcej

Operat szacunkowy to informacja publiczna

Wnioskodawca zwrócił się do jednego z prezydentów miast o udostępnienie operatu szacunkowego nieruchomości, który posłużył do dokonania wyceny danej nieruchomości na kwotę 450 tys. zł. Prezydent nie zgodził...

więcej

Cofnięcie skargi do sądu administracyjnego

Sprawy z dostępu do informacji publicznej kontrolują sądy administracyjne. To do nich trafiają skargi na bezczynność i skargi na decyzje. Może się jednak zdarzyć, że po wniesieniu skargi,...

więcej