Logo Logo Menu
Zamknij

Nagrody dla pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa to informacja publiczna

WSA w Gdańsku wydał, prawomocny już, wyrok z 10 listopada 2020 r. o sygn. akt II SAB/Gd 63/20, w którym stwierdził, że Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa jest...

więcej

Nagroda dla funkcjonariusza straży miejskiej bez ochrony prywatności

W prawomocnym wyroku WSA w Bydgoszczy z 23 września 2020 r. o sygn. akt II SA/Bd 357/20 sąd kontrolował sprawę z wniosku o udostępnienie informacji o nagrodach przyznanych...

więcej

Czy uzasadnienia nagród to informacja publiczna?

Bardzo często można spotkać się z wnioskami o udzielenie informacji dotyczącej nagród przyznanych pracownikom danego podmiotu, wraz z ich imionami i nazwiskami, kwotami przyznanych nagród oraz uzasadnieniami ich...

więcej

Nagroda dla osoby niepełniącej funkcji publicznych to też informacja publiczna

Bardzo często można spotkać się z wnioskami o udzielenie informacji dotyczącej nagród przyznanych pracownikom danego podmiotu, wraz z ich imionami i nazwiskami, kwotami przyznanych nagród oraz uzasadnieniami ich...

więcej

Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji

Co do zasady sprawy prowadzone w trybie dostępu do informacji publicznej kontrolują sądy administracyjne. W ustawie o dostępie do informacji publicznej znajduje się jednak również przepis karny (art....

więcej

Postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym

Sprawy z dostępu do informacji publicznej kontrolują sądy administracyjne. To do nich trafiają więc skargi na bezczynność i skargi na decyzje. Gdy sprawa czeka już na rozpoznanie przed...

więcej

Nagrody dla funkcjonariuszy aresztu śledczego to informacja publiczna

Do jednego z dyrektorów aresztu śledczego skierowano wniosek o informację obejmującą nagrody przyznane wszystkim funkcjonariuszom w czerwcu 2019 r., z uwzględnieniem zajmowanego stanowiska, daty przyjęcia do służby, stopnia,...

więcej

Imienna lista nagrodzonych pracowników to informacja publiczna

Bardzo często można spotkać się z wnioskami o udzielenie informacji dotyczącej nagród przyznanych pracownikom danego podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami pracowników, kwotami przyznanych nagród oraz uzasadnieniami ich...

więcej

Organ władzy publicznej nie może pytać w trybie dostępu do informacji publicznej

Prawo do informacji przysługuje każdej i każdemu. Z wyroków sądowych wynika jednak, że z trybu dostępu do informacji publicznej nie mogą korzystać organy władzy publicznej. W wyroku z...

więcej