Logo Logo Menu
Zamknij

Czy skargi, wnioski i petycje to dokumenty prywatne?

Wnioskodawca zwrócił się do Burmistrza Dzierżoniowa z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wystąpienia mieszkańców w sprawie wykonania przez gminę remontu schodów prowadzących do lokalu użytkowego w konkretnie...

więcej

Kontrole w liceum a informacja przetworzona i nadużywanie prawa do informacji

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do dyrektorki jednego z liceów. Zapytał, jakie instytucje państwowe kontrolowały działalność szkoły w latach 2020-2022, prosił o podanie nazwy...

więcej

W jakim trybie pytać o wycinkę drzew?

Wnioskodawca zwrócił się do Burmistrza Skarszew z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji dotyczącej zgłoszenia wycinki drzew przez właściciela konkretnej działki oraz udzielonego przez organ zezwolenia na dokonanie wycinki. Wniosek...

więcej

Czy inspektor ochrony danych osobowych to osoba pełniąca funkcje publiczne?

Spółka zwróciła się do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie m.in. wynagrodzenia inspektora ochrony danych (IOD). Organ wydał jednak decyzję o...

więcej

Lista lekarzy a odmienne zasady dostępu do informacji publicznej

Wnioskodawca zwrócił się do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej listy lekarzy i lekarzy dentystów upoważnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich. Wspomniana lista...

więcej

Na czym polega prawidłowe wyznaczenie opłaty za udostępnienie informacji?

Wnioskodawca zwrócił się do organu jednostki samorządu zawodowego o informacje związane z przeprowadzeniem wyborów samorządu zawodowego.  Organ w odpowiedzi poinformował wnioskodawcę, że udostępnienie wnioskowanej informacji będzie wiązało się...

więcej

Udostępnienie informacji po wniesieniu skargi a stwierdzenie bezczynności

Wnioskodawca zwrócił się do wójta jednej z gmin z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej liczby zaświadczeń o prawie do głosowania wydanych w urzędzie w wyborach z 2019,...

więcej

Anonimizacja a prawo człowieka do informacji

Pewne stowarzyszenie zwróciło się do międzygminnego schroniska dla zwierząt z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, zadając różne pytania dotyczące wykonywania umowy na prowadzenie tego schroniska.   

więcej

Czy istnieje zakaz składania wniosków o informację inspirowanych indywidualnymi sprawami wnioskodawców?

Wnioskodawca (osoba przebywająca w areszcie śledczym) zwrócił się telefonicznie do sekretariatu terenowego oddziału instytutu gruźlicy i chorób płuc w celu umówienia rozmowy z dyrekcją, ale poinformowano go, że...

więcej

Wojewoda może zaskarżyć uchwałę rady powiatu

Pewna rada powiatu przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność jednego ze starostów. Następnie uchwała ta trafiła do nadzoru prawnego wojewody, który po przeanalizowaniu sprawy zdecydował się...

więcej