Logo Logo Menu
Zamknij

Czy elektrownia ma obowiązek udostępnić informację o źródłach pochodzenia biomasy?

Pewne stowarzyszenie zawnioskowało do spółki Enea Elektrownia Połaniec S.A. o udostępnienie informacji na temat ilości zakupionej i zużytej biomasy, a także planowanej rozbudowy instalacji biomasowych w najbliższych latach....

więcej

Czy nagranie z policyjnej interwencji jest informacją publiczną?

Wnioskodawca zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z wnioskiem o udostępnienie nagrania z przebiegu konkretnej interwencji na terenie stadionu miejskiego, która zakończyła się nałożeniem grzywny (mandat...

więcej

Celowe przedłużanie postępowania o udostępnienie informacji publicznej

Wnioskodawca zwrócił się do Starosty Namysłowskiego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej nagród przyznanych w latach 2019-2020 wymienionym naczelnikom wydziałów starostwa. Ze względu na niesatysfakcjonującą odpowiedź organu,...

więcej

Czy Rzecznik Prasowy Rządu jest podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji?

W ocenie NSA, wyrażonej w wyroku z 11 stycznia 2024 r. (sygn. akt III OSK 2442/22), odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.  Stan faktyczny sprawy Wnioskodawca chciał wiedzieć,...

więcej

Skarga na powiadomienie o wyznaczeniu opłaty za udostępnienie informacji publicznej

Wnioskodawca zwrócił się do burmistrza jednej z gmin o udostępnienie informacji publicznej w postaci określonych planów i wydatków z funduszu sołeckiego za lata 2020-2022. Burmistrz potraktował wniosek jako...

więcej

Kim jest osoba pełniąca funkcje publiczne?

Do Burmistrza Błaszek trafił wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej nagród przyznanych pracownikom urzędu. Wnioskodawca poprosił o przekazanie imion i nazwisk oraz kwot nagród przyporządkowanych do poszczególnych pracowników...

więcej

Regulamin samorządu uczniowskiego to informacja publiczna

Pewne Stowarzyszenie zwróciło się do dyrektora zespołu szkół z wnioskiem o udostępnienie regulaminu samorządu uczniowskiego. Ze względu na brak terminowej odpowiedzi na wniosek, do sądu administracyjnego trafiła skarga...

więcej

Czy jeśli organ nie jest dysponentem informacji, to znaczy, że jej nie posiada?

Wnioskodawca zwrócił się do Burmistrza Gminy Trzebnica z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w sprawie zorganizowania, przebiegu i rozliczenia uroczystości otwarcia nowego obiektu. Na pytania o ogólny koszt...

więcej

Grzywna za nieprzekazanie skargi do sądu

W marcu 2023 r. do WSA we Wrocławiu trafił wniosek o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy Zagrodno za nieprzekazanie sądowi skargi na bezczynność dotyczącej udostępnienia informacji publicznej. Postanowieniem z...

więcej

Darowizny spółki z udziałem Skarbu Państwa to informacja publiczna

Międzyzakładowy związek zawodowy zwrócił się do jednej ze spółek z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej całkowitych kosztów utrzymania zarządu oraz informacji, jaką kwotę zarząd przeznaczył w formie...

więcej