Logo Logo Menu
Zamknij

Kalendarz spotkań Prezesa TK oraz rejestr wejść i wyjść

Opis Sytuacji

Przedmiotem naszego wniosku były kalendarze spotkań Prezesa oraz Wiceprezesa Trybunału
Konstytucyjnego w zakresie w jakim dotyczyły wykonywania obowiązków dotyczących
Trybunału, a także dokument ewidencjonujący osoby wchodzące i wychodzące z budynku.
Prezes TK poinformował, że kalendarze nie stanowią informacji publicznej i w związku z
tym nie zostaną udostępnione. Względem księgi wejść i wyjść stwierdził, że taka ewidencja
nie jest prowadzona. W odpowiedzi wnieśliśmy skargę na bezczynność oraz zwróciliśmy się
z prośbą o wykazanie umocowania osoby wydającej decyzję do dokonywania czynności
procesowych w imieniu TK.

Załączniki

Wynik sprawy

oddalono skargę

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.