Logo Logo Menu
Zamknij

Kryteria stosowane przez agencję ratingową do oceny wiarygodności kredytowej państwa

Opis Sytuacji

6 maja 2016 roku Sieć Obywatelska Watchdog Polska złożyła wniosek do ówczesnego Ministra Finansów (obecnie Ministra Rozwoju i Finansów) o ujawnienie korespondencji z agencją ratingową Moody’s w okresie od 1 marca 2016 do dnia wykonania wniosku. Minister wydał decyzję odmowną, uznając, że w korespondencji, jaką prowadził z agencją ratingową Moody’s „zostały zawarte zagadnienia stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy, których ujawnienie miałoby negatywne konsekwencje dla agencji ratingowej Moody’s przez ich wykorzystanie przez podmioty prowadzące działalności konkurencyjną”. Zachowanie tajemnicy korespondencji miało być też ważne dla Polski. Chodziło o to, by nie obniżać wiarygodności naszego kraju jako partnera. Watchdog Polska nie zgodziła się z tą decyzją, uznając że zapewne nie cała korespondencja zawierała tajemnicę przedsiębiorcy. Zaś sprawa ma kluczowe znaczenie dla sytuacji ekonomicznej państwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny – w wyroku II SA/Wa 1581/16 – zgodził się z naszą argumentacją, wskazując, iż Minister Finansów nie wykazał, jakiej materii pisma te dotyczyły oraz jakim dobrom zagraża ich ujawnienie. W maju 2017 Minister ponownie odmówił informacji. Wskazał, że cała korespondencja ma znaczenie dla przewagi konkurencyjnej firmy. Jak też firma nie wyraziła zgody na ujawnienie korespondencji. Ponownie złożyliśmy skargę, argumentując, że obywatele mają prawo wiedzieć, jak ustalany jest rating. Tym razem sąd oddalił skargę Watchdoga, wskazując, że Minister zastosował się do wytycznych sądu, wydając drugą decyzję (Wyrok II SA/Wa 180/19). Wyrok został zaskarżony przez Watchdoga.

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.