Logo Logo Menu
Zamknij

Podstawa prawna wniosku o informację publiczną

Wnioskując, nie mamy obowiązku podawania podstawy prawnej. Możemy to zrobić, żeby od razu wskazać urzędnikowi właściwe przepisy do wykonania. Wniosek powinien określać, czego żądamy, sposób i formę udostępnienia informacji, czyli na jaki adres i w jaki sposób ma być udzielona odpowiedź.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej realizuje prawo określone w art. 61 Konstytucji RP. To oznacza w praktyce, że na podstawie art. 61 Konstytucji RP można złożyć wniosek o udostępnienie faktury, a na podstawie art. 14 ust. 1 udip wnosi się o skan faktury na adres mailowy.

Dostęp do informacji publicznej realizuje naszą wolność informacji. Wolność informacji jest prawem człowieka. Wynika to z art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Polska ratyfikowała Konwencję, tym samym zobowiązała się do przestrzegania jej postanowień. Czuwa nad tym Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Zgodnie z art. 10 Konwencji każdy ma prawo otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych. Natomiast w art. 61 Konstytucji RP przyznano to uprawnienie obywatelowi. Co nie oznacza, że tylko obywatele i obywatelki mogą pytać o informację publiczną. W art. 61 ust. 4 Konstytucji RP tryb udzielania informacji określa ustawa. Z kolei w ustawie o dostępie do informacji publicznej jednoznacznie stwierdzono, ze każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej (art. 2 ust. 1 udip).

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz