Logo Logo Menu
Zamknij

Doręczenie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Kiedy dostajemy decyzję odmowną, to wchodzimy na ścieżkę sformalizowaną. Decyzja musi być doręczona w sposób określony w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (kpa): pocztą lub drogą mailową z podpisem elektronicznym (art. 109. § 1 kpa). Zwykły skan to nie jest prawidłowa forma doręczenia decyzji. Jeśli nie podano adresu, urząd wezwie do uzupełnienia tych informacji, chyba że wnioskodawca chce otrzymać decyzję pocztą elektroniczną. Jeśli nie odpowiadamy na pytanie o adres doręczenia, organ pozostawia sprawę bez rozpatrzenia.

Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. określają sytuacje, w jakich wydaje się decyzję: w przypadku odmowy udostępnienia informacji ze względu na prywatność osób, tajemnicę przedsiębiorcy, ochronę informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych lub umorzenia postępowania. Z umorzeniem postępowania mamy do czynienia, gdy wnioskodawca został pisemnie poinformowany o braku środków technicznych do realizacji żądania i jednocześnie wskazano, w jaki sposób wniosek może zostać zrealizowany, a wnioskodawca nie złożył w ciągu 14 dni kolejnego wniosku, określając wskazaną przez podmiot zobowiązany formę udostępnienia informacji (art. 14 ust. 2 oraz art 16 ust. 1 udip).

Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji (art 16 ust. 2 udip).

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz