Logo Logo Menu
Zamknij

Jawność orzeczeń dyscyplinarnych

Opis Sytuacji

Sprawa dotyczy jednego z naszych członków, który 31.01.14 wystąpił do Rady Izby Komorniczej w Krakowie z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wszystkich orzeczeń wydanych w ramach postępowań dyscyplinarnych za lata 2012 i 2013. Organ w mailu z 11.02.14 poinformował, że rejestr postępowań dyscyplinarnych prowadzi Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, zaś mailem z dnia 19.02.14 stwierdził, że wnioskodawca nie jest uprawniony do uzyskania informacji na temat postępowania dyscyplinarnego, którego nie jest stroną, a wnioskowane dane nie stanowią informacji publicznej.

Borys Bura w dniu 02.04.214 wezwał organ do wykonania swojego wniosku, na co organ odpowiedział mailem o treści zbieżnej z tą z 11.02.14 w dniu 20.05.16. Wobec tego p. Bura wniósł skargę kasacyjną, którą krakowski WSA uznał za zasadną w orzeczeniu z dnia 14.11.14 (sygn. akt SAB/Kr 288/14).

Rada Izby Komorniczej w Krakowie wniosła skargę kasacyjną w dniu 07.01.15. Liczymy, że Najwyższy Sąd Administracyjny podtrzyma korzystny dla transparentności życia publicznego w Polsce wyrok.

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.