Logo Logo Menu
Zamknij

Nagrody dla pracowników Ministerstwa Rozwoju

Opis Sytuacji

W dniu 08.04.2016 wystąpiliśmy do Ministerstwa Rozwoju z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej m.in. nagród przyznanych pracownikom Ministerstwa w roku 2015 i do 8 kwietnia 2016 roku poprzez podanie imienia i nazwiska, kwoty i uzasadnienia dla przyznania nagrody.

Organ odpowiedział zbiorczą informacją o ogólnej sumie wydanej na nagrody, lecz odmówił udostępnienia informacji publicznej w zakresie, w jakim wnioskowaliśmy, uzasadniając to prywatnością osoby fizycznej. Decyzja ta została utrzymana w dniu 30.05.16.

W naszej ocenie nie można bezwzględnie zamykać obywatelom drogi do informacji publicznej, zasłaniając się prywatnością osoby fizycznej. W związku z tym w dniu 04.07.16 wystąpiliśmy ze skargą na decyzję Ministra Rozwoju.

Komentarze 1

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  • jawność

    SENTENCJA
    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Góraj, Sędziowie WSA Iwona Maciejuk, Janusz Walawski (sprawozdawca), Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Kwiatkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2016 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia […] na decyzję Ministra Rozwoju z dnia […] maja 2016 r. nr […] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą z dnia […] kwietnia 2016 r.

    http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8A905913A5