Logo Logo Menu
Zamknij

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Opis Sytuacji

Wykorzystując uregulowania ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego zwróciliśmy się do Ministra Sportu i Turystyki o informację dot. kalendarza spotkań Ministra oraz księgi wejść i wyjść. Organ wydał decyzję odmowną, w następstwie której zwróciliśmy z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Organ podtrzymał swoją decyzję, argumentując tym, że ciąży na nim obowiązek szczególnej staranności w celu ochrony interesu osób, których danych dotyczy informacja, i we wnioskowanej informacji mogą znajdować się informacje o osobach nieposiadających przymiotu osoby publicznej.

Zaskarżyliśmy decyzję MSiT do WSA w Warszawie.

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.