Logo Logo Menu
Zamknij

Szpital w Bydgoszczy nie udostępnia informacji

Opis Sytuacji

W dniu 19 kwietnia 2016 roku Stowarzyszenie złożyło drogą elektroniczną wniosek do Szpitala nr 2 w Bydgoszczy o udostępnienie informacji publicznej:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie: – informacji o adresie www strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej szpitala, – informacji o adresie www strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej szpitala, pod którym znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających – w odniesieniu do wszystkich kontroli, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które miały miejsce w latach 2003-2015, – informacji o tym, czy szpital udostępnia, użycza, wynajmuje, tudzież dzierżawi pomieszczenia lub sprzęty medyczne szpitala innym osobom lub podmiotom, a jeśli tak – to wnosimy o udostępnienie skanów umów, na podstawie których to następuje – skanów umów z ordynatorami, pracującymi w szpitalu na dzień wniesienia wniosku – listy, zawierającej imiona i nazwiska uczestników szkolenia/kursu (szkoleń/kursów) wraz z podaniem zakresu tematycznego szkolenia/kursu (szkoleń/kursów), w którym/których uczestniczył personel oddziału ginekologiczno-położniczego w latach 2013-2015 – wniosek dotyczy zarówno szkoleń wewnętrznych, jak i zewnętrznych, – informacji o imieniu i nazwisku prowadzącego (imionach i nazwiskach prowadzących) tychże szkoleń, – przesłanie skanu umowy na przeprowadzenie tychże szkoleń – informacji o tym, czy na oddziale ginekologiczno-położniczym jest zatrudniony psycholog (niezależnie od formy świadczenia usług), a jeśli tak, to informacji o wymiarze czasu pracy zatrudnionego psychologa, jeżeli na oddziale ginekologiczno-położniczym nie jest zatrudniony psycholog, to wnosimy o udostępnienie informacji o tym, ile razy w 2015 roku był wzywany na oddział psycholog lub psychiatra na konsultacje – informacji o liczbie porodów na oddziale ginekologiczno-położniczym szpitala w 2015 roku, w tym – informacji o liczbie porodów, w których zastosowano znieczulenie zewnątrzoponowe (w całym roku 2015 i od lipca 2015) oraz informacji o liczbie porodów ukończonych drogą cesarskiego cięcia w 2015 r.

Z uwagi na brak odpowiedzi Stowarzyszenie wystąpiło z podobnym wnioskiem 24 maja, na który również nie otrzymała odpowiedzi.

Wobec tego Stowarzyszenie wniosło skargę na bezczynność szpitala.

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.