Logo Logo Menu
Zamknij

3 sierpnia 2011 roku Fundacja e-Państwo zmierzy się w sądzie z Prezydentem RP

Media informują o skardze złożonej 15 lipca 2011 roku przez współpracownika Forum Obywatelskiego Rozwoju – organizacji prowadzonej przez profesora Leszka Balcerowicza – na bezczynność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Sprawa – ze względu na osobę lidera organizacji – budzi ogromne zainteresowanie. 

Mniej znana jest skarga złożona przez Fundację e-Państwo, 12 maja 2011 roku. Już 3 sierpnia 2011 roku sprawa trafi na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich wspiera skarżącą organizację i przyłącza się do sprawy. 

Kancelaria Prezydenta odmówiła przedstawienia opinii stwierdzając, że nie stanowią one informacji publicznej jako, że: są jednym z elementów postępowania wewnętrznego, poprzedzającego podjęcie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach procesu legislacyjnego, decyzji w sprawie konkretnej ustawy. Podkreślić jednak należy, iż te opinie i ekspertyzy stanowią jedynie przyczynek dla analiz, nie determinują natomiast w sposób bezpośredni i nie są jednoznaczną podstawą ostatecznej decyzji Prezydenta RP. Decyzji, która to – zgodnie z Konstytucją – stanowi prerogatywę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jako klasyczna prerogatywa należy do autonomicznych uprawnień Prezydenta RP. 

Wnioskująca organizacja w żadnym elemencie swojego wniosku nie odnosiła się do tego, czy Prezydent musi kierować się wnioskami płynącymi z zawartości ekspertyz. Warto na to zwrócić uwagę, gdyż we wszystkich dalszych wywodach – również w odpowiedzi Prezydenta RP na skargę wnioskodawcy – kwestia prerogatyw prezydenta i jego wyłącznej odpowiedzialności jest stawiana w opozycji do przejrzystości i jawności całego procesu. Ponownie wydaje nam się to niezwykle niepokojące dla budowania zaufania społecznego i kształtowania zachowań innych organów – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast czy Prezesa Rady Ministrów. Oni również w konsekwencji mogą zacząć tłumaczyć się ponoszeniem odpowiedzialność za decyzje. Na jakiej podstawie obywatelki i obywatele mają zatem rozliczać ich z podejmowanych działań? Czemu mają im ufać i uważać, że dobrze sprawowali swój mandat? Wydaje się, że w tej sprawie Prezydent RP broniąc swoich „prerogatyw”, naraża się na podejrzenia, że coś jest nie w porządku. To, że nie musi się tłumaczyć, nie znaczy że może zachować swój autorytet ukrywając fakty czy przegrywając błahą sprawę sądową.

Sytuację pogarszają sprzeczne wewnętrznie tłumaczenia jego ministrów: Jest pewna procedura taka, że pewne dokumenty, które służą wypracowaniu decyzji, za którą Prezydent oczywiście bierze konstytucyjną odpowiedzialność, że te dokumenty nie są jawne. I można normalnie złożyć zapytanie o dostęp do informacji publicznej. Każdy obywatel dostaje tego rodzaju informacje (Sławomir Nowak)

Rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, ze skargi Fundacji e-Państwo na bezczynność Prezydenta RP w sprawie nieudostępnienia opinii dotyczących OFE odbędzie się 3 sierpnia 2011, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, ul. Jasna 2/4 sala F godzina 9.30.

***

Więcej:

Dzieje ustawy i dodatkowe materiały jej dotyczące

Wniosek o informację złożony przez Fundację e-Państwo

Informacja o odpowiedzi Prezydenta RP udzielonej Fundacji e-Państwo

Skarga na bezczynność złożona przez Fundację e-Państwo

Przystąpienie do sprawy Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich prowadzącego Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej

Informacja o wniosku skardze Mikołaj Barczentewicza (Forum Obywatelskiego Rozwoju)

 

 

 

 

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.