Logo Logo Menu
Zamknij

Dalsze działania na rzecz gwarancji przejrzystości UE

Po serii rokowań między rządami Państw Członkowskich potwierdzają się podejrzenia że reforma dostępu do dokumentów będących w posiadaniu instytucji UE będzie wykorzystana jako okazja do dodawania nowych ograniczeń i osłabienia prawa dostępu.  Obawy takie zostały potwierdzone przez opracowanie propozycji zmian z dnia 30 marca 2012, która przedstawia „stan” procesu zmiany rozporządzenia.
Dokument przewiduje m.in. realną możliwość, że rozporządzenia 1049/2001 wprowadzone zostaną generalne ograniczenia dostępu do dokumentów „wymagających szczególnej ochrony”. Wpłynęłoby to na dostęp do dokumentów związanych z procedurami wyboru, spraw z zakresu konkurencji, postępowań sądowych i postępowań w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego z uwagi na ” ich kluczową rolę w podstawowych działaniach UE”.

Access Info Europe przesłało do prezydencji duńskiej i przedstawicieli państw członkowskich pismo wyrażające zaniepokojenie zgłoszonymi propozycjami. Zostało ono podpisane przez 8 organizacji społecznych i nadal jest możliwość złożenia swojego podpisu. List można jeszcze podpisać kontaktując się z Pam Bartlett pod adresem pam@access-info.org.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.