Logo Logo Menu
Zamknij

Kluczowy wyrok sądu najwyższego, czyli jawne zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskie udostępniły rejestry umów.

Zdaniem Sekretarza Województwa opublikowanie Centralnego Rejestru Umów jest potwierdzeniem transparentnej działalności Urzędu Marszałkowskiego. Wojewoda Zachodniopomorski oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego udostępnili prowadzone w urzędach w formie elektronicznej rejestry umów.

Urząd Marszałkowski jako jedyny samorząd wojewódzki publikuje i na bieżąco aktualizuje rejestr umów w Internecie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

5 czerwca 2014 r. komentarza (znak GM-I.0620.462.2014.MM) do publikacji Centralnego Rejestru Umów udzielił nam Dyrektor Generalny Urzędu – Sekretarz Województwa Przemysław Włosek:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego konsekwentnie wdraża najwyższe standardy tak w swojej działalności, jak i organizacji pracy. Jednym z nich jest wymóg jawności w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w różnych obszarach działania. Umowy cywilnoprawne niewątpliwie należą do sfery informacji publicznej, naturalnym następstwem jest więc zapewnienie do nich dostępu poprzez upublicznienie zasobu.

Centralny Rejestr Umów Województwa Zachodniopomorskiego został udostępniony w grudniu 2013 r. Jego opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej jest potwierdzeniem transparentnej działalności Urzędu Marszałkowskiego. Zachodniopomorski Rejestr w pełni realizuje zapisy Ustawy o prawie dostępu do informacji publicznej, odpowiednio do kluczowego wyroku Sadu Najwyższego z 8 listopada 2012 r. (I CSK190/12) rozstrzygającego w sprawie ujawnienia imion i nazwisk osób zawierających umowy cywilnoprawne z jednostką samorządu terytorialnego w związku z prawem do prywatności.

Zapraszamy do lektury i analizowania rejestrów!

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.