Logo Logo Menu
Zamknij

O konkursie

Czemu zorganizowaliśmy konkurs „Wyważanie otwartych drzwi”?
Jako członkinie i członkowie Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich uznaliśmy za naszą misję zmienianie polskich instytucji publicznych na otwarte, przejrzyste, rozliczalne i przestrzegające prawa. Aby tak się stało konieczne są nie tylko regulacje prawne. Równie ważna jest wola ludzi wewnątrz instytucji oraz zainteresowanie i nacisk obywateli.

Zorganizowaliśmy konkurs „Wyważanie otwartych drzwi”, ponieważ chcieliśmy promować te działania, które spełniają ideał przejrzystości, otwartości, legalności i odpowiedzialności za powierzoną misję publiczną. Jednocześnie chcieliśmy napiętnować to, co tym wartościom szkodzi. Liczyliśmy na to, że od uczestników konkursu dowiemy się jak wyglądają ich kontakty z instytucjami. Jak te instytucje ich informują. W naszym konkursie KAŻDY i KAŻDA może zgłosić praktykę i wziąć udział w głosowaniu.

Czym charakteryzuje się nasz konkurs?

Po pierwsze interesują nas tylko te działania, które są związane z informowaniem przez instytucje publiczne o tym, jak działają.

Po drugie definicja działań informacyjnych jest szeroka– od przestrzegania procedur zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, przez dobrze prowadzone strony internetowe po wychodzenie z informacją poza mury i wirtualną przestrzeń urzędów.

Po trzecie szukamy zarówno pozytywnych, jak i negatywnych przykładów. Chcemy pokazać, że my obywatele umiemy egzekwować swoje prawa!

Dlaczego „Wyważanie otwartych drzwi?”

Ponieważ mowa o otwartości i przejrzystości instytucji publicznych. Ponieważ prawo mówi, że drzwi są otwarte, a praktyka pokazuje że nie zawsze. Czasem te otwarte drzwi trzeba wyważać – chodzić do sądu, naciskać przez prasę czy zgłaszać jako złą praktykę w takim konkursie jak nasz. Zdarza się również, że drzwi nie tylko są szeroko otwarte ale także, że życie urzędu zaczyna wychodzić na zewnątrz – do ludzi. To nam się podoba i to chcemy wspierać!

Co zrobiliśmy do tej pory?

Przeprowadziliśmy pierwszą edycję konkursu w 2010 roku, na którą wpłynęło kilkadziesiąt dobrych i złych praktyk stosowanych przez urzędy. Na stronie internetowej podaliśmy pod głosowanie 20 dobrych i 16 złych praktyk. Te same przykłady oceniała Kapituła konkursu. Zasiadają w niej zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak i świata biznesu, organizacji pozarządowych i administracji samorządowej lub publicznej. Na praktyki patrzyli z punktu widzenia spełniania prawa, powszechności czy oddziaływania społecznego. W efekcie Kapituła konkursu stworzyła dwie podkategorie dla pozytywnych praktyk – „Prawidłowa realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej” oraz „Aktywne informowanie”. Jednocześnie wyraziła nadzieję, że w przyszłości nie będzie trzeba już nadawać nagród za przestrzeganie prawa!

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 28 września 2010 roku podczas Międzynarodowego Dnia Prawa do Informacji Publicznej, który stanowił podsumowanie czwartego już Tygodnia Informacji Publicznej organizowanego przez nasze Stowarzyszenie.

Co dalej?
Konkurs będziemy prowadzili w kolejnych latach. Zasady na 2011 rok ogłoszone zostaną już w styczniu! Co roku dyskutowane będą na nowo. Chcemy zmieniać rzeczywistość, ale także uczyć się jak to robić. To na pewno wpłynie na zmiany w zasadach i przebiegu konkursu. Ogłoszenia wyników planujemy dokonywać co roku w Międzynarodowym Dniu Prawa do Informacji.

Urzędy i instytucje, które otrzymały od nas nagrodę będą podlegały naszemu szczególnemu nadzorowi. Nagrody są zachętą do dalszego doskonalenia się. Nie powinny usypiać inicjatywy. Również negatywna nagroda nie powinna być traktowana jako piętno nie do usunięcia. Zachęcamy do zmiany i deklarujemy gotowość pokazywania, że ona nastąpiła!

Już teraz zapraszamy Państwa do dzielenia się spostrzeżeniami na temat konkursu. Po ogłoszeniu  jego zasad w 2011 roku zachęcamydo zgłaszania praktyk do nagrody i anty-nagrody, a także głosowania na wybrane praktyki.

Korespondencję prosimy kierować na adres: konkurs@informacjapubliczna.org.pl.

5 listopada 2010

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.