Logo Logo Menu
Zamknij

W Sejmie o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej

Założenia rządu odnośnie proponowanych zmian zaprezentował Minister – członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów Michał Boni.  Minister podkreślił, że ważnym jest umożliwienie dostępu do danych publicznych w taki sposób, aby było je można porównywać. Odnośnie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie ponownego wykorzystywania informacji publicznej Minister poinformował, że będą dodane przepisy regulujące utworzenie repozytoriów (wyjaśnić poprzez słownik na stronie) danych statystycznych gromadzonych przez ZUS, danych dotyczących budżetów jednostek samorządu terytorialnego i centralnego oraz danych gromadzonych przez Państwowy Komitet Wyborczy. W najbliższy wtorek zagadnieniami tej nowelizacji zajmować się ma Stały Komitet Rady Ministrów, a projekt ustawy ma być przedłożony do sejmu pod koniec maja lub na początku czerwca (podczas posiedzenia tej samej komisji 24 marca 2011 r. termin ten wskazano na połowę kwietnia).

Następnie Maciej Groń Naczelnik Wydziału Standaryzacji w Departamencie Informatyzacji MSWiA przedstawił założenia nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej i dookreślił informacje o repozytorium, iż będą to wybrane dane z GUS, dane o budżetach z programu BeSTi@, dane odnośnie procesu legislacyjnego, dane z Państwowej Komisji Wyborczej.

Posłowie zwrócili uwagę, na kwestię rozsądnego zysku z inwestycji jako jednej z przesłanek warunków udostępniania informacji publicznej dla ponownego jej wykorzystania, że to może być trudne do określenia.  Podkreślili również, że za wytworzenie tych informacji już podatnicy zapłacili. Zasugerowali, że może udostępnienie dla ponownego wykorzystywania informacji publicznej powinno być bezpłatne, ponieważ kto będzie kontrolował naliczanie opłat i cały system udostępnienia informacji publicznej dla ponownego jej wykorzystania.

Natomiast Generalny Inspektor Danych Osobowych zwrócił uwagę, że trzeba zastanowić się nad informacjami publicznymi gromadzonymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ponieważ jak twierdzi GIODO 70% budżetu IMiGW pochodzi ze sprzedaży informacji publicznej, a ewentualne uwolnienie tych danych mogłoby naruszyć działanie IMiGW.

Założenia do projektu ustawy o otwarciu publicznych zasobów wiedzy referował Igor Ostrowski członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.  Projektowana ustawa ma regulować wykorzystywanie informacji publicznych instytucji, do których nie będzie miała zastosowania nowelizowana ustawa o dostępie do informacji publicznej (podmioty wskazane w założeniach do nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. – poniżej). Podział pomiędzy oboma ustawami ma być dokonany tylko i wyłącznie pod względem podmiotowym.

Czekamy zatem po raz kolejny na projekt ustaw(y).

_____________________________________________

– jednostki publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn.zm.), w zakresie audycji radiowych lub telewizyjnych i innych przekazów;
– instytucje kultury, samorządowe instytucje kultury oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn.zm.), w zakresie informacji stanowiących przedmiot ich działalności,
– uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615), w zakresie informacji będących przedmiotem ich działalności badawczej,
– jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póżn.zm.), w zakresie informacji będących przedmiotem ich działalności edukacyjnej.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

W Sejmie o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej

14 kwietnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii podczas, którego omówiono stan prac nad wdrożeniem w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego i założeniach do projektu ustawy o otwarciu publicznych zasobów wiedzy.

Sejm RPZałożenia rządu odnośnie proponowanych zmian zaprezentował Minister – członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów Michał Boni.  Minister podkreślił, że ważnym jest umożliwienie dostępu do danych publicznych w taki sposób, aby było je można porównywać. Odnośnie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie ponownego wykorzystywania informacji publicznej Minister poinformował, że będą dodane przepisy regulujące utworzenie repozytoriów (wyjaśnić poprzez słownik na stronie) danych statystycznych gromadzonych przez ZUS, danych dotyczących budżetów jednostek samorządu terytorialnego i centralnego oraz danych gromadzonych przez Państwowy Komitet Wyborczy. W najbliższy wtorek zagadnieniami tej nowelizacji zajmować się ma Stały Komitet Rady Ministrów, a projekt ustawy ma być przedłożony do sejmu pod koniec maja lub na początku czerwca (podczas posiedzenia tej samej komisji 24 marca 2011 r. termin ten wskazano na połowę kwietnia).

Następnie Maciej Groń Naczelnik Wydziału Standaryzacji w Departamencie Informatyzacji MSWiA przedstawił założenia nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej i dookreślił informacje o repozytorium, iż będą to wybrane dane z GUS, dane o budżetach z programu BeSTi@, dane odnośnie procesu legislacyjnego, dane z Państwowej Komisji Wyborczej.

Posłowie zwrócili uwagę, na kwestię rozsądnego zysku z inwestycji jako jednej z przesłanek warunków udostępniania informacji publicznej dla ponownego jej wykorzystania, że to może być trudne do określenia.  Podkreślili również, że za wytworzenie tych informacji już podatnicy zapłacili. Zasugerowali, że może udostępnienie dla ponownego wykorzystywania informacji publicznej powinno być bezpłatne, ponieważ kto będzie kontrolował naliczanie opłat i cały system udostępnienia informacji publicznej dla ponownego jej wykorzystania.
Natomiast Generalny Inspektor Danych Osobowych zwrócił uwagę, że trzeba zastanowić się nad informacjami publicznymi gromadzonymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ponieważ jak twierdzi GIODO 70% budżetu IMiGW pochodzi ze sprzedaży informacji publicznej, a ewentualne uwolnienie tych danych mogłoby naruszyć działanie IMiGW.

Założenia do projektu ustawy o otwarciu publicznych zasobów wiedzy referował Igor Ostrowski członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.  Projektowana ustawa ma regulować wykorzystywanie informacji publicznych instytucji, do których nie będzie miała zastosowania nowelizowana ustawa o dostępie do informacji publicznej (podmioty wskazane w założeniach do nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. – poniżej). Podział pomiędzy oboma ustawami ma być dokonany tylko i wyłącznie pod względem podmiotowym.

Czekamy zatem po raz kolejny na projekt ustaw(y).

_____________________________________________

– jednostki publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn.zm.), w zakresie audycji radiowych lub telewizyjnych i innych przekazów;
– instytucje kultury, samorządowe instytucje kultury oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn.zm.), w zakresie informacji stanowiących przedmiot ich działalności,
– uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615), w zakresie informacji będących przedmiotem ich działalności badawczej,
– jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póżn.zm.), w zakresie informacji będących przedmiotem ich działalności edukacyjnej.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.