Logo Logo Menu
Zamknij

Wojewoda Podkarpacki: „niewątpliwie organy administracji publicznej powinny udostępniać informacje dotyczące zawieranych umów”

Podkarpacki Urząd Wojewódzki udostępnił Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska rejestry umów.

Na naszą prośbę 18 czerwca 2014 r. komentarza w tej sprawie udzieliła również rzecznika prasowego Wojewody Podkarpackiego (podkreślenie własne):

Należy zauważyć, że zgodnie z wyraźnym brzmieniem art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Organy administracji publicznej mogą działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia czy też zobowiązuje. Niewątpliwie  w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej organy administracji publicznej powinny udostępniać informacje dotyczące zawieranych umów, w szczególności z uwagi na zasadę jawności gospodarki środkami publicznymi wyrażoną w ustawie o finansach publicznych (art. 33 ust. 1 ustawy), a w przypadku umów zawieranych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych także z uwagi na zasadę jawności postępowania o udzielenie zamówienia wynikającą z Prawa zamówień publicznych.

W rejestrze znajdują się umowy o dużej wartości, jak np. umowa z firmą ATOS IT SERVICES Sp.z.o.o dotycząca Wykonania systemu informatycznego PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej opiewająca na kwotę 92 570 966,18 zł oraz umowy o niewielkiej wysokości, które dotyczą lokalnych wydarzeń jak np. Przygotowanie prezentacji tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych podczas przedsięwzięcia pn. Międzynarodowa Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich 14.10.2012. Każdemu, kto chce dowiedzieć się na co, z kim oraz w jakiej wysokości Podkarpacki Urząd Wojewódzki podpisał umowy, udostępniamy rejestry umów prowadzone w PUW i zachęcamy do ich analizy!

Poniżej udostępnione rejestry, które publikujemy w otrzymanej formie.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.