Logo Logo Menu
Zamknij

Czy nauczyciel akademicki to osoba pełniąca funkcje publiczne?

W sprawie, do której przystąpiło Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, wnioskodawczyni zwróciła się do rektora jednej z uczelni wyższych o udostępnienie kart wynagrodzeń pracowników określonej katedry tej uczelni.

Rektor co prawda udostępnił informację, ale poddał ją anonimizacji, czyli zakrył dane chronione prywatnością pracowników, w tym ich imiona i nazwiska.

Z powyższym zabiegiem nie zgodził się sąd administracyjny, do którego trafiła skarga na bezczynność. W wyroku z 22 czerwca 2021 r. o sygn. akt IV SAB/Wr 150/21 WSA we Wrocławiu uznał, że nauczyciele akademiccy są osobami pełniącymi funkcje publiczne, a więc w tym przypadku ich prywatność nie podlega ochronie:

Zadaniem o znaczeniu publicznym jest realizowanie konstytucyjnego prawa do wykształcenia. Z art. 70 ust. 4 Konstytucji RP wynika, że władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Wykonywaniem powyższych zadań publicznych w uczelni publicznej zajmują się przede wszystkim nauczyciele akademiccy. W orzecznictwie sądowo-administracyjnym ugruntowane jest stanowisko, zgodnie z którym nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną (…). W związku z tym uznać należy, że również nauczyciele akademiccy są osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu art. 5 ust.2 u.d.i.p. Nie ulega również wątpliwości, że prawo do prywatności nie chroni nauczyciela akademickiego, jako osoby pełniącej funkcję publiczną, w zakresie informacji mających związek z pełnieniem tej funkcji, a wysokość pobieranego przez niego wynagrodzenia z całą pewnością pozostaje w związku z pełnioną przez niego funkcją (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 maja 2020 r. sygn. akt IV SAB/Wr 207/19).

(…)

Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd uznał że organ zobowiązany powinien udzielić skarżącej informacji publicznej w postaci kart wynagrodzeń nauczycieli akademickich z podaniem ich imion i nazwisk (bez anonimizacji imion i nazwisk). Natomiast organ w sposób nieuprawniony dokonał anonimizacji imion i nazwisk nauczycieli akademickich.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz