Logo Logo Menu
Zamknij

Kontrole przeprowadzane przez ośrodek pomocy społecznej pod konkretnie wskazanym adresem to informacja publiczna

Wnioskodawca zwrócił się do jednego z ośrodków pomocy społecznej (OPS) z wnioskiem o udostępnienie informacji o tym, ile razy jego pracownicy dokonywali kontroli pod konkretnie wskazanym adresem. Wnioskodawca wyjaśnił, że zamieszkuje tam syn z ojcem z niepełnosprawnością, a od czterech lat pierwszy z nich pobiera zasiłek opiekuńczy. Wnioskodawca chciał więc dowiedzieć się, w jaki sposób OPS weryfikował sprawowanie opieki, żądając udostępnienia protokołów z przeprowadzonych kontroli.

W odpowiedzi podmiot stwierdził, że wniosek nie dotyczy informacji publicznej. Ostatecznie sprawa trafiła więc do WSA w Warszawie, który to w wyroku z 27 lutego 2020 r. o sygn. akt II SAB/Wa 780/19 uwzględnił skargę na bezczynność i uznał rację wnioskodawcy. Uzasadniając wyrok Sąd wyjaśnił:

Pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych jest instytucją polityki społecznej państwa, w tym organów samorządowych, które zadania z tym związane realizują za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej. Jedną z najczęstszych form realizacji zadań pomocy społecznej jest przyznawanie świadczeń pieniężnych w celu łagodzenia codziennych trudności, a w związku z demograficznym procesem starzenia się społeczeństwa przybywa osób starszych i niepełnosprawnych jako adresatów pomocy społecznej.

Skarżący, występując z ww. wnioskiem, chciał dowiedzieć się w jaki sposób OPS weryfikuje beneficjentów opieki społecznej. Jego wniosek dotyczył monitorowania przez Ośrodek osób korzystających z systemu pomocy społecznej. Tymczasem aktywność ośrodków pomocy społecznej w zakresie pozyskiwania informacji o zapotrzebowaniu na świadczenia z pomocy społecznej warunkuje rzetelność i skuteczność działania tych instytucji. Dlatego, zdaniem Sądu, informację o liczbie kontroli dokonanych przez OPS w ciągu ostatnich czterech lat pod wskazanym adresem, należy zakwalifikować jako informację publiczną, bo dotyczącą finansowanej ze środków publicznych działalności Ośrodka – jednostki powołanej do rozpoznawania i monitorowania sytuacji społecznej osób wymagających objęcia pomocą. Również protokoły z tych kontroli – jako dokumenty wykazujące tryb działania OPS – stanowią informację publiczną.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz