Logo Logo Menu
Zamknij

Nagrody dla funkcjonariuszy aresztu śledczego to informacja publiczna

Do jednego z dyrektorów aresztu śledczego skierowano wniosek o informację obejmującą nagrody przyznane wszystkim funkcjonariuszom w czerwcu 2019 r., z uwzględnieniem zajmowanego stanowiska, daty przyjęcia do służby, stopnia, kwoty nagrody oraz uzasadnienia dlaczego funkcjonariusz nie otrzymał nagrody.

Podmiot uznał, że tak sformułowany wniosek nie dotyczy informacji publicznej, w związku z czym sprawa trafiła do WSA w Szczecinie, który wydał wyrok z 28 maja 2020 r. o sygn. akt II SAB/Sz 31/20 . Sąd stwierdził, że argumenty dyrektora były nieprawidłowe, a informacja o nagrodach jest informacją publiczną:

Z orzecznictwa sądowoadministracyjnego wynika, że każda informacja, która dotyczy gospodarowania funduszami publicznymi, jest informacją publiczną, a tym samym podlega rygorowi udostępnienia w myśl przepisów tej ustawy. Z kolei, w pojęciu gospodarowania funduszami publicznymi mieści się wynagradzanie i premiowanie pracowników, także i tych którzy, nie pełnią funkcji publicznych (por. wyroki: WSA w Poznaniu z dnia 15.01.2020 r., sygn. IV SAB/Po 227/19, WSA w Krakowie z dnia 22.08.2019 r., sygn. akt II SAB/Kr 221/19)

Do kategorii informacji publicznych zaliczają się zatem dane dotyczące wydatków podmiotu publicznego związane z wynagrodzeniem pracowników. W tym zakresie można żądać szczegółowych informacji dotyczących przeznaczania środków publicznych na wynagrodzenie konkretnej grupy pracowników zatrudnionych na określonym stanowisku, a także pracownika, który jako jedyny zajmuje określone stanowisko w ramach struktury organizacyjnej podmiotu publicznego. Nie ma przy tym znaczenia, czy dotyczą one pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocniczym związanym jedynie z obsługą urzędu, czy osoby pełniącej funkcję publiczną, bądź pozostawanie tych informacji w związku z pełnieniem takiej funkcji (por. wyroki: WSA w Poznaniu z dnia 15.01.2020 r., sygn. IV SAB/Po 227/19, WSA w Gdańsku z dnia 13.06.2018 r., sygn. akt II SAB/Gd 41/18).

W orzecznictwie podkreśla się, że informacje o wysokości oraz datach przyznanych dodatków, nagród dla osób pełniących funkcje publiczne, a także powody ich przyznania mają charakter informacji publicznej.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz