Logo Logo Menu
Zamknij

Wykształcenie głównego księgowego to informacja publiczna

Wnioskodawca zwrócił się do jednego z powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego o udostępnienie informacji m.in. na temat kierunku studiów ukończonych przez głównego księgowego.

Organ nie udostępnił informacji, skutkiem czego sprawa trafiła do WSA w Białymstoku, który to wydał prawomocny wyrok z 22 lipca 2021 r. o sygn. akt II SAB/Bk 70/21.

Sąd przypomniał, że informacja o wykształceniu osób pełniących funkcje publiczne stanowi informację publiczną:

Jak wynika zaś z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d u.d.i.p. informacją publiczną jest informacja o podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy, w tym o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach. Z tego względu informacje o kierunku studiów lub szkole oraz specjalności, ewentualnie kierunku studiów podyplomowych, ukończonych przez osoby pełniące funkcje publiczne, stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów u.d.i.p. Informacje te niewątpliwie odzwierciedlają bowiem poziom kompetencji pracownika sprawującego funkcję publiczną (jego kwalifikacji) i wskazują na poziom jego zdatności do wykonywania władzy publicznej, a zatem są informacją publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d u.d.i.p. (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 listopada 2015 r., sygn. akt II SAB/Wa 739/15; wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. II SA/Kr 1349/16, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 sierpień 2018 r., sygn. akt II SAB/Gd 56/18, wszystkie dostępne w CBOSA).

(…)

Rekapitulując powyższe stwierdzić należy, że zarówno informacje dotyczące wynagrodzenia, ilości nagród i premii, jak i kierunku ukończonych studiów oraz skanu listy obecności zarówno Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jak i Głównego Księgowego tego organu mają charakter informacji publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz