Logo Logo Menu
Zamknij

Jest projekt nowelizacji – pytanie kto go tworzy i w jakim trybie?

5 czerwca 2011 r. nieoficjalnie udostępniony został projekt przepisów nowelizujących ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Nie byłoby to dziwne, ponieważ na posiedzeniu Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Minister Michał Boni zapowiadał, że na początku czerwca pojawi się już projekt ustawy, a 17 maja 2011 r. Rząd przyjął założenia do projektu ustawy. Jednak projekt ustawy pojawia się po raz pierwszy nie na BIP MSWiA, który odpowiada za prowadzone prace nad nowelizacją, czy w innym publicznie dostępnym miejscu, ale na liście dyskusyjnej Internet Society Poland (projekt wysłany przez Witolda Przeciechowskiego, Asystenta Politycznego Ministra-członka Rady Ministrów). Dopiero dzień później publikuje go MSWiA na swoim BIP wskazując, że autorem jest Zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego – Maciej Groń.

_________________________

W pierwotnym tekście podaliśmy:

Warto zapoznać się z prezentowanym plikami na stronie BIP MSWiA, bo autorem pliku  Tekst projektu ustawy jest Grzegorz Sibiga (zobacz). Nie wiadomo zatem, kto jest autorem projektu ustawy (inna osoba widnieje również w dokumencie Zestawienie przepisów dyrektywy 2003/98/WE parlamentu i rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego z przepisami projektu ustawy – Aleksandra Rutkowska), co innego wynika z metadanych BIP-u, a co innego z opisu plików.

Przypominamy również, że 12 maja 2009 r. MSWiA informowało, iż Grzegorz Sibiga jest ekspertem doradzającym MSWiA i stałym współpracownikiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności. Czy opracowanie projektu ustawy przez osobę świadczącą usługi doradcze na rzecz MSWiA oznacza, że zmienił się charakter współpracy? Jeśli tak, to jaka jest jej obecna forma i czy MSWiA uważa, że praktyka pisania projektów ustaw przez zewnętrznych ekspertów jest właściwą formą tworzenia prawa w Polsce? Należy zadać również pytanie, czy niepodawanie do publicznej wiadomości nazwiska rzeczywistego autora projektu jest właściwym rozwiązaniem z punktu widzenia przepisów lobbingowych i przejrzystościi działania organów władzy publicznej?

Pismo MSWiA z dnia 12 maja 2009 r.

Pismo MSWiA z 28 stycznia 2010 r.

_________________________

Z wyjasnień przesłanych nam przez Dr. Grzegorza Sibigę wynika, iż aktywnie brał udział w pracach MSWiA, jako ekspert, nad implementacją dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. W ramach swojej pracy Dr Grzegorz Sibiga przygotował jeden z wariantów możliwych rozwiązań w nowelizowanej ustawie o dostępie do informacji publicznej. Przesłany plik stał się podstawą wprowadzania kolejnych zmian i daleko idącej zmiany przesłanej przez niego propozycji, jednak w pracach na tym pliku nie zmieniono pierwotnego autora. Zatem Dr Grzegorz Sibiga nie jest ostatecznym autorem udostępnionego projektu.

Dzień po naszej publikacji zmieniono również plik na stronie MSWiA, który teraz nie zawiera informacji o autorstwie. Zatem zgodnie z opisanym w metadanych plikiem autorem jest Maciej Groń.

_________________________

Zastanawiające jest, w jakiej procedurze odbywają się aktualnie prace nad kolejnymi zmianami w projekcie (sygnalizowane w/w mailu) odnośnie bezwarunkowego udostępniania informacji publicznej, skoro przyjęte zostały już założenia i stworzono na ich podstawie projekt. Również trudno doszukać się podstawy do prowadzenia konsultacji w tym zakresie z wybranymi organizacjami pozarządowymi. Jeżeli odbywają się konsultacje, to powinni do nich zostać zaproszeni wszyscy zainteresowani uczestnicy, a informacja o nich powinna być jak najszerzej dystrybuowana.

Wydaje się, że prace trwają jednocześnie w MSWiA i KPRM, przy czym projekt pisany jest przez zewnętrznych ekspertów, co jednak nie jest podawane do publicznej wiadomości. MSWiA wypracowało założenia, które miały być podstawą do wypracowania projektu ustawy. Następnie zespół doradców  – jak możemy podejrzewać – przy min. Bonim dodaje rozwiązania odnośnie repozytorium i organizuje wiosną 2011 r. spotkania z wybranymi organizacjami pozarządowymi, podczas których ustalane są inne niż w ramach spotkań MSWiA rozwiązania. Na kolejnym spotkaniu mają być te kwestie omawiane.

Z informacji z MSWiA wynika, że będzie on jeszcze uzupełniany przez pracowników KPRM.

Treść projektu ustawy nie wzbudza naszych większych wątpliwości, natomiast rodzą się poważne pytania co do przejrzystości procesu stanowienia prawa oraz spełniania przez MSWiA i KPRM najwyższych standardów tworzenia aktów prawnych. Nie mamy na te pytania gotowych odpowiedzi, ale ujmą dla tych instytucji jest sam fakt, że tworzenie projektów ustaw odbywa się w sposób wzbudzający  wątpliwości wymienione w niniejszym tekście.

 

____________________________

Również o projekcie ustawy w serwisie prawo.vagla.pl

Plik przesłany przez MSWiA zawierający przepisy nowelizacji – wersja MS Word

 

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.