Logo Logo Menu
Zamknij

Nagrody urzędników w Goleniowie

Opis Sytuacji

Burmistrz Goleniowa w drodze decyzji odmówił udostępnienia informacji o imionach i nazwiskach i wysokości poszczególnych nagród dla urzędników UM Goleniów w 2015 r. SKO uchyliło decyzję, ale Bartosz Wilk – składajacy wnisek – nie zgadzając się z uzasadniem SKO, zaskarżył jego decyzję do WSA. Sieć Obywatelska przystąpiła do sprawy.

Komentarze 1

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  • jawność

    „SENTENCJA
    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Sokołowska, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel, Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder (spr.), Protokolant starszy sekretarz sądowy Anita Jałoszyńska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 3 listopada 2016 r. sprawy ze skargi B. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia […] nr […] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. zawiesić postępowanie sądowe do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturze akt II SAB/Sz 118/16.”

    http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AD5686801B