Logo Logo Menu
Zamknij

Kancelaria Prezydenta RP – umowy

Opis Sytuacji

Wnioskiem z dnia 19 stycznia 2016 roku Stowarzyszenie wystąpiło do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o udostępnienie „skanów umów o dzieło i umów zlecenia wraz z aneksami zawartych od 9 sierpnia 2015 roku do dnia wykonania wniosku„. W odpowiedzi organ udostępnił skany będące przedmiotem wniosku, ale zarazem zanonimizował dokumenty, nieudostępniając informacji w zakresie imion i nazwisk stron umów będących osobami fizycznymi.

W naszej ocenie prawo do prywatności nie powinno przeważać nad prawem do informacji, a zasadą powinna być pełna jawność umów cywilnoprawnych zawieranych przed podmioty objęte zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.