Logo Logo Menu
Zamknij

Marszałek Województwa Pomorskiego – nagrody

Opis Sytuacji

Stowarzyszenie wystąpiło do Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie danych dotyczących nagród otrzymywanych przez wszystkich pracowników poprzez podanie imienia, nazwiska, kwoty oraz uzasadnienia w latach 2015 i 2016, oraz podanie danych dotyczących wynagrodzeń otrzymywanych przez wszystkich pracowników poprzez podanie imienia i nazwiska oraz kwoty wypłaconego wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkami (bez wyszczególnienia dodatków) w marcu 2016 roku.

Marszałek Województwa udzielił nam wnioskowanej informacji, ale wyłącznie w zakresie osób pełniących funkcje publiczne. Naszym zdaniem zgodnie z zasadą jawności finansów publicznych wynagrodzenia i nagrody wszystkich pracowników samorządowych powinny być jawne, dlatego zaskarżyliśmy decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

Wobec tego, że SKO nie uchyliło decyzji Marszałka, skierowaliśmy sprawę do sądu.

Komentarze 1

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  • jawność

    SENTENCJA
    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Tamara Dziełakowska Sędziowie: Sędzia WSA Jolanta Górska (spr.) Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Małgorzata Kuba po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 czerwca 2016 r. nr […] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Marszałka Województwa z dnia 13 kwietnia 2016 r. nr […].

    http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/93EC8987DB