Logo Logo Menu
Zamknij

MF umowy z agencjami ratingowymi

Opis Sytuacji

W dniu 04.03.2016 Minister Finansów odmówił nam udostępnienia informacji publicznej w zakresie umów, jakie Minister zawarł z agencjami ratingowymi, a także korespondencji, jaką Minister prowadził z agencją ratingową Standard&Poor’s w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Minister podtrzymał swoją decyzję w dniu 09.05.2016, wskazując ochronę tajemnicy przedsiębiorcy jako podstawę odmowy.

Nie można odgórnie ograniczać prawa dostępu do informacji, nie wskazując, jakie konkretnie informacje mające wartość gospodarczą zawierają umowy podpisane z agencją ratingową. Jest to sprzeczne z przepisami prawa i w związku z tym wnieśliśmy skargę do WSA.

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.