Logo Logo Menu
Zamknij

Ankieta dotycząca umów na wyłączność w obszarze informacji sektora publicznego

Zespół Innowacji i Rozwoju Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” zaprasza do wypełnienia ankiety w związku z badaniem prowadzonym na zlecenie Komisji Europejskiej. Badanie ma celu określenie stopnia dostosowania jednostek sektora publicznego w Polsce do ogólnoeuropejskich regulacji prawnych, dotyczących jednakowych możliwości ponownego wykorzystania informacji publicznej przez podmioty sektora prywatnego.

Zlecenie polega na zbadaniu w Polsce sytuacji tzw. umów na wyłączność w obszarze informacji sektora publicznego. W związku z tym, naszym celem jest identyfikacja istnienia takich umów pomiędzy podmiotami sektora publicznego a jednostkami prywatnymi, w świetle regulacji określonych w Dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania ISP.

Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej, umowy na wyłączność należy rozumieć szeroko – szerzej niż tylko umowy, w których wprost pojawia się zapis związany z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej, wykluczający dostęp do niej innych podmiotów na rynku. Specyficzną umową na wyłączność może być również sytuacja, w której jedna strona (podmiot sektora prywatnego) uzyskuje prawo do ponownego wykorzystania ISP, co ogranicza dostęp innych podmiotów do tej informacji, bądź dyskryminuje porównywalne kategorie jej wykorzystania. Każda sytuacja uprzywilejowania jednego podmiotu w stosunku do pozostałych podmiotów na rynku, w kontekście ponownego wykorzystania ISP, powinna być rozumiana jako stojąca w sprzeczności z Dyrektywą. Wyłączne prawo podmiotu sektora prywatnego do ponownego wykorzystania informacji publicznej nie może być usprawiedliwione faktem zawarcia umowy w wyniku przeprowadzonej zgodnie z prawem procedury, na przykład umowa jest umową na wyłączność (sprzeczną z Dyrektywą) nawet gdy przyznanie wyłącznych praw jednemu lub grupie podmiotów jest wynikiem postępowania zgodnego z prawem zamówień publicznych. Szczegółowa interpretacja Komisji Europejskiej dostępna jest pod następującym linkiem.
Obecnie prowadzone jest badanie ankietowe wśród przedstawicieli sektora prywatnego i dlatego też zapraszamy do wypełnia ankiety na stronach Stowarzyszenia.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.