Logo Logo Menu
Zamknij

Bez zbędnej zwłoki – ile to dni? Sprostowanie terminu przesłania listy rankingowej FIO

Na wniosek Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Sieć Obywatelska Watchdog Polska)  informuje, iż nasz wniosek o informację publiczną dotyczącą elektronicznych wersji list rankingowych FIO, datowany 2 sierpnia 2007 dotarł do Ministerstwa dopiero 6 sierpnia.

Tak więc, przesyłając nam listy rankingowe 17 sierpnia 2007, Ministerstwo odpowiedziało w ciągu jedenastu dni, a nie jak podaliśmy wcześniej – piętnastu.

A jednak czy najważniejsza jest liczba dni, czy treść artykułu 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdzie mówi się o przekazaniu informacji publicznej bez zbędnej zwłoki? Czy 11 dni to na przesłanie pocztą elektroniczną przygotowanych już wcześniej  plików, na które czekało ponad 2000 wnioskodawców, to faktycznie czynność wykonana bez zbędnej zwłoki? Dlaczego listy nie zostały udostępnione w sposób czynny i nie pojawiły się na stronie www.pozytek.gov.pl, gdzie można je było znaleźć w poprzednich edycjach? Dlaczego listy w wersji papierowej otrzymaliśmy po około miesiącu od wysłania wniosku?

Nie można pominąć również faktu, że 1 sierpnia, po otrzymaniu listy rankingowej w wersji papierowej, rozmawialiśmy przez telefon z pracownikiem MPiPS, i zwróciliśmy się z ustnym wnioskiem o przesłanie list rankingowych w wersji elektronicznej. Treść art. 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wyraźnie wskazuje, że  informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Skoro Ministerstwo bez wątpienia było w dniu 1 sierpnia w posiadaniu listy rankingowej, to wydaje się, że ta informacja mogła być udzielona niezwłocznie. A jednak zajęło to Ministerstwu 17 dni. Spodziewając się takiej sytuacji, następnego dnia wysłaliśmy wniosek w formie pisemnej. Dlaczego zatem informacja, która była w posiadaniu Ministerstwa została udostępniona dopiero po 17 dniach? Czy oznacza to, że Ministerstwo nie uważa, że informacja ta mogłaby być udzielona niezwłocznie, a może po prostu Ministerstwo nie stosuje przepisów ustawy i nie rozpatruje wniosków złożonych ustnie?

Na razie te wszystkie pytania pozostaną bez odpowiedzi. Najważniejsze, że liczba dni została skorygowana! Co niniejszym pokornie czynimy.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.