Logo Logo Menu
Zamknij

Biłgoraj Skarga na bezczynność Starosty

Sprawa dotyczyła naszego zapytania odnośnie telefonów służbowych w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. Zapytaliśmy, kto posiada komórkowe telefony służbowe oraz jaki jest miesięczny oraz roczny koszt ich utrzymania. Uzyskana wymijająca odpowiedź nie była odpowiedzią, jakiej oczekiwaliśmy. Wobec tego, że takie sytuacje powtarzały się zbyt często, tym razem postanowiliśmy skierować sprawę na drogą sądową i tym sposobem domagać się udzielenia informacji.

Według obowiązujących przepisów, skargę na bezczynność za pośrednictwem Starosty Biłgorajskiego należało skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Urząd, od którego domagaliśmy się informacji, mógł przekazać nam żądane dane bądź skierować sprawę do Sądu. Pełniący obecnie obowiązki starosty Stanisław Schodziński pokierował sprawę na drogę sądową. W odpowiedzi na skargę stwierdził, że Redakcji przysługiwał środek zaskarżenia, przewidziany w ustawie. Wniósł także o odrzucenie skargi.

4 listopada odbyła się rozprawa, podczas której zapadł korzystny dla nas wyrok. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2010 r. sprawy ze skargi Redaktora Naczelnego na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej zobowiązał Starostę do załatwienia wniosku Redaktora Naczelnego w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku. Zasądził także od Starosty na rzecz Redaktora Naczelnego kwotę 100 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Orzeczenie jest nieprawomocne, Starosta może złożyć odwołanie do Najwyższego Sądu Administracyjnego.

NK

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.