Logo Logo Menu
Zamknij

Chronologia wydarzeń dotycząca skargi Sieci Obywatelskiej do ETPC przeciwko Polsce

6 lipca 2017 roku

Sieć Obywatelska Watchdog Polska wysyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o informację –  (Iink do źródła):

Wnosimy o udostępnienie:

  • kalendarza spotkań Julii Przyłębskiej w zakresie jakim dotyczy wykonywania obowiązków dotyczących Trybunału Konstytucyjnego – od 1 stycznia 2017 r. do dnia wykonania wniosku,
  • kalendarza spotkań Mariusza Muszyńskiego w zakresie jakim dotyczy wykonywania obowiązków dotyczących Trybunału Konstytucyjnego – od 1 stycznia 2017 r. do dnia wykonania wniosku,
  • udostępnienie dokumenty ewidencjonującego osoby wchodzące i wychodzące do budynku Trybunału

Konstytucyjnego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia wykonania wniosku.

9 sierpnia 2017 roku

Odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego –  (link do źródła):

Odnosząc się do żądania udostępnienia informacji o odbytych spotkaniach w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia udzielenia odpowiedzi oraz informacji o dokumentach ewidencjonujących osoby wchodzące i wychodzące do budynku TK informujemy, że:

  1. Terminarz spotkań nie jest dokumentem urzędowym i nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (DZ.U. 2016 poz. 1764).
  2. Organ nie posiada informacji (dokumentów) o osobach wchodzących i wychodzących do budynku Trybunału Konstytucyjnego, gdyż taka ewidencja nie jest prowadzona.

(więcej w dokumencie źródłowym)

7 września 2017 roku

Sieć Obywatelska Watchdog Polska składa skargę na bezczynność (link do źródła)

26 września 2017 roku

Trybunału Konstytucyjnego odpowiada na skargę (link do źródła)

23 stycznia 2018 roku

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddala skargę Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska (link do źródła). Sygnatura sprawy II SAB/Wa 493/17

12 marca 2018 roku

Sieć Obywatelska Watchdog Polska składa skargę kasacyjną (link do źródła)

18 czerwca 2019 roku

Naczelny Sąd Administracyjny oddala skargę kasacyjną  (link do źródła). Sygnatura sprawy I OSK 2893/18.

5 lutego 2020 roku

Sieć Obywatelska Watchdog Polska składa skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (link do źródła)

13 września 2021 roku/4 października 2021 roku

Europejski Trybunał Praw Człowieka Komunikuje przyjęcie skargi Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska (nr 10103/20) dotyczącej ingerencji w wolność wyrażania opinii. Trybunał zadaje pytanie czy ingerencja w wolność wypowiedzi była konieczna. Jako wzór standardu wskazuje swoje orzeczenie dotyczące sprawy Węgierskiego Komitetu Helsińskiego przeciwko Węgrom (link do źródła).

Sprawa w Europejskim Trybunale Praw Człowieka otrzymała numer 10103/20 i można ją sprawdzić w wyszukiwarce – po angielsku i po polsku.

Na marginesie całej sprawy miało miejsce ustalanie ważności pełnomocnictwa dla pełnomocnika w sprawie

30 listopada 2017 roku

Pełnomocnik Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, mec. Adam Kuczyński, złożył do Trybunału pismo w sprawie zbadania zobowiązania pełnomocnika Prezesa Trybunału Konstytucyjnego do usunięcia braku formalnego jego odpowiedzi na skargę, poprzez wykazanie prawidłowości własnego umocowania – wykazania, że podpisana pod pełnomocnictwem Julia Przyłębska jest Prezesem Trybunału Konstytucyjnego (link do źródła ).

12 stycznia 2018 roku

Za pośrednictwem swojego Pełnomocnika Trybunał Konstytucyjny negatywnie odniósł się do wątpliwości Pełnomocnika Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska (Link do źródła).

23 stycznia 2018 roku

Sąd w orzeczeniu dotyczącym sprawy negatywnie odniósł się do wniosku stowarzyszenia II SAB/Wa 493/17 (link do źródła).

Działania stanowią część projektu realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.