Logo Logo Menu
Zamknij

Czy Polska przystąpi do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu?

1. Co możecie zrobić, aby zachęcić Prezesa Rady Ministrów do przyłączenia się do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów?

Złóżcie wniosek w trybie artykułu 241 Kodeksu postępowania administracyjnego. Taki wniosek może złożyć osoba lub organizacja. Jest to formalny sposób proponowania rządzącym (administracji publicznej) rozwiązań dotyczących wzmocnienia praworządności i usprawnienia pracy instytucji publicznych. Organy administracji (w tym wypadku Prezes Rady Ministrów) powinny odpowiedzieć na taki wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później niż do miesiąca, informując jakie działania zostały podjęte.

Proponowany wniosek w otwartym formacie i w .doc możecie ściągnąć z tej strony.

Można dowolnie zmieniać uzasadnienie, podane argumenty są przykładowe. Wniosek powinniście uzupełnić Waszymi danymi, wydrukować i podpisać. Możecie go wysłać tradycyjnym listem, zanieść osobiście do biura podawczego w Warszawie, al. J. Ch. Szucha 14, działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15. Możecie tez wysłać faks na numer: faks: 22 625 26 37. Jeśli dysponujecie podpisem elektronicznym, możecie także z niego skorzystać. 

2. Zachęcamy do śledzenia nowości na temat tego, co dzieje się w kraju i na świecie w ramach Partnerstwa. Można się zainspirować – http://www.facebook.com/TAK.dla.OGP

3. Publikujemy także nasz list, który rozwija argumentację dotyczącą tego, dlaczego Polska powinna przystąpić do Partnerstwa

 

Warszawa, 9 lutego 2012 r.

 

Pan Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów 

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Szanowny Panie Premierze,

zwracamy się do Pana z wnioskiem o pilne rozpoczęcie działań na rzecz wstąpienia Polski do Open Government Partnership (Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów). Jest to międzynarodowa inicjatywa, wspierająca otwartość, przejrzystość i rozliczalność demokratycznie wybranych władz. Uważamy, że w gronie tym nie może zabraknąć i naszego Kraju!

Niestety, w debacie publicznej nie znajdujemy żadnych śladów aktywności Rządu RP, świadczących o woli przystąpienia do Partnerstwa. Również na stronie www.opengovpartnership.org nie potrafimy ich odnaleźć. 

Open Goverment Partnership to koalicja państw na rzecz otwartości, przejrzystości i rozliczalności rządów. Jej członkowie, na forum międzynarodowym, składają m.in. dobrowolne deklaracje konkretnych zmian (wraz z harmonogramem), jakie zostaną wprowadzone w celu podwyższenia standardów sprawowania władzy – w tym: większej transparentności, wzmocnienia głosu obywateli, walki z korupcją oraz wykorzystania nowych technologii i dostępu do nich.

Open Government Partnership współtworzy już 46 państw, a kolejne dołączają. Część z nich to tradycyjni liderzy w dziedzinie demokracji na najwyższym poziomie i partycypacji społecznej, m.in.: Dania, Holandia, Norwegia, Szwecja, Kanada, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Część to kraje aspirujące, które w ostatnich latach podjęły ogromny wysiłek na rzecz zwiększenia transparentności i ukrócenia patologii związanych ze sprawowaniem władzy (choćby korupcji) – m.in. Brazylia, Meksyk, Indonezja, Republika Południowej Afryki, czy byłe republiki Związku Radzieckiego. Bardzo liczną grupę stanowią też państwa tzw. nowej Unii Europejskiej, choćby Czechy i Słowacja, czy Litwa, Łotwa oraz Estonia. Dlaczego wśród nich nie ma i Polski? 

W ostatnim czasie Rząd, na czele którego Pan stoi, wielokrotnie nie uszanował woli społeczeństwa, a także zasad jawności stanowienia prawa i wymogów rzetelnie prowadzonego dialogu. Pragniemy przypomnieć, że „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Władza zwierzchnia (…) należy do Narodu.” – By te zaczerpnięte z Konstytucji słowa miały rzeczywistą wartość i sens, obywatelki i obywatele muszą mieść dostęp do rzetelnej informacji nt. zamiarów oraz działań władz. Muszą mieć też możliwość przedstawiania swoich racji i rozliczania swoich przedstawicieli. Władze zaś powinny podejmować decyzje jawnie i z poszanowaniem woli Narodu.

Nie chcemy już słuchać, że polskie społeczeństwo nie rozumie prawa, które dla jego dobra zmieniają władze i dlatego zmian tych nie docenia. Nie chcemy, by konsultacje prowadzono tylko z wybranymi podmiotami. Protestujemy przeciwko dyskredytowaniu wypowiedzi krytycznych wobec Rządu, poprzez pomijanie ich wartości merytorycznej, a sprowadzanie ich tylko do retoryki opozycyjnych partii. Naszą troskę budzi też fakt, iż ministrowie podają nieprawdziwe informacje oraz że nie sposób uzyskać dokumentów, które weryfikowałyby rzetelność ich wypowiedzi i że trzeba o nie walczyć w sądzie. Zresztą, w ostatnim czasie sądy wielokrotnie zgłaszały zastrzeżenia do polityki udostępniania informacji publicznej również Prezesa Rady Ministrów.

Jak mamy interpretować fakt braku deklaracji polskiego Rządu w sprawie przystąpienia Polski do Open Government Partnership? Czy Rząd nie rozważa przystąpienia do tej inicjatywy, czy też zapomniał o swoich zamiarach poinformować społeczeństwo?

Sposób rządzenia, w którym normą jest – sprzeczne z artykułem 61 Konstytucji RP – postępowanie polegające na utrudnianiu dostępu do informacji publicznej jest nieadekwatny do współczesnych oczekiwań społecznych i wyobrażenia obywateli o demokratycznym państwie. Dlatego wzywamy Pana Premiera do przystąpienia Polski do Open Government Partnership, a w związku z tym wdrożenia jasnej polityki zwiększającej transparentność życia publicznego. Przypominamy, że polski Rząd musi zgłosić swój plan najdalej do 15 kwietnia 2012 roku. Złożone zobowiązania należy poprzedzić otwartą debatą lub inną formą publicznego uzgadniania priorytetów. Wnioskujemy o określenie stanowiska Rządu w tej, ważnej dla jakości życia publicznego w naszym kraju, sprawie.

Łączę wyrazy szacunku,

Szymon Osowski

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.